Skriv ut

Skapa PDF

Smedberg 2:4, Munkedal

Fakta

Typ av mark: Handel, Industritomt
Pris: 9 500 000 kr. Utgångspris
Karta

Information

Beskrivning

Fastigheten ligger på småindusti & handelsområdet Smedberg i Munkedal. Fastigheten är belägen strax nordväst om centrala Munkedal. Närmaste av-/påfart från E6 är vid Håby, ca 2 km bort. Näromgivningen utgörs av lokaler för småindustri, lager samt obebyggd industri/lagermark. Närmaste bostadsområde är ca 1 km bort och 1 km nordväst om fastigheten ligger jordbruksfastigheten Smedsbergsgård. Ett utmärkt område att etablera ert företag med bra logistik möjligheter, Den gällande detaljplanen: Småindustri och handel. Se bifogade detaljplan. Bifogat finner ni även ett värdeutlåtande som är gjord av Forum Fastighetsekonomi AB på uppdrag av säljaren. Tomtbeskrivning. Tomten omfattar 41 722 kvm. markytan inom tomten är plan då grundläggningsarbeten är genomförda. Besök kommunens hemsida för att läsa om byggprocessen, bygglov. Besök: www.Munkedal.se och gå vidare till "bygga och bo" För mer information och visning kontakta oss.

Ekonomi

Pris

9 500 000 kr. Utgångspris

Dokument

Länkar

Smedberg 2:4
Sökhjälp