Skriv ut

Skapa PDF

Hedensbyn, Företagspark

skellefteå

Hedensbyns företagspark är en del av Skellefteås mer renodlade verksamhetsområden. Här finns utrymme för både verksamheter och företagshandel.

Fakta

Typ av mark: Handel, Industritomt, Lager/Logistik, Övrigt
Pris: 400 kr/kvm
Tomtarea: 74 000 m²
Karta

Information

Beskrivning

Hedensbyn är ett av Skellefteås renodlade verksamhetsområden. Här finns utrymme för både små och stora företag och idag är variationen stor med allt från tillverkning av rivningsrobotar, till handel av båtar, logistik och transporter. I området görs stora investeringar då Skellefteå Kommun bygger gemensamma anläggningar för samhällsbyggnads olika verksamheter tillsammans med Skellefteå Buss. Företagsparken har skyltläge mot väg 372 och passar perfekt för företagshandel. Flera av tomterna är reserverade. Ta kontakt med oss för att hitta lämplig placering och tomtstorlek utifrån era verksamhetsbehov.

Utförande

VA

Kommunalt VA

El

Skellefteå Kraft

Storlek

74 000 m²

Ekonomi

Pris

400 kr/kvm

Omgivning

Kommunikationer

Stadsbussarna trafikerar området

Skyltläge

Området har skyltläge mot väg 375 (Skelleftehamnsleden)

Övrig information

Planbestämmelser

Ny detaljplan är under uppförande, förväntas vara klar hösten 2018.

Dokument

Länkar

Hedensbyn
Sökhjälp
Smygtitta