<< Tillbaka till beskrivningen

Ringgatan 28, Väster

Korsningen Ekersgatan 8 och Ringgatan 28