Skriv ut

Skapa PDF

Ruskvädersgatan 22, Biskopsgården

göteborg

Fakta

Typ av ledig lokal: Butik
Storlek: 800 m²
Karta

Information

Utförande

Våningsplan

1

Ytor Max Kr/m2/år
Butik 800

Omgivning

Omgivning/natur

Biskopsgården är sedan 1950-talet en citynära förort till Göteborg. Stadsdelen har under 1980- och 90-talen renoverats och moderniserats. Bebyggelsen är belägen i ofta höglänt terräng, och många bostäder har vidsträckt utsikt över staden i öster eller skärgården i väster. Biskopsgården är även ett trafiktorg vid slutet av Hjalmar Brantingsgatan, som utgör huvudinfart till stadsdelen med samma namn. Gatunamnen i området Biskopsgården har alla med väder att göra - som till exempel Dimvädersgatan, Godvädersgatan etc.

Kommunikationer

Bra läge i Biskopsgårdens industriområde. Nya Vädermotet förenklar den komplexa trafikplatsen. I det nya Vädermotet kommer behovet av filbyten att minimeras. Det ger bättre framkomlighet och bättre trafiksäkerhet för trafiken längs både Torslandavägen och Hisingsleden.

Ruskvädersgatan 22
Sökhjälp