<< Tillbaka till beskrivningen

Sjöängsvägen 15, Norrviken

Fasadbild

Grönområden

Översikt Norrviken företagspark

Flygfoto Norrviken företagspark

Interiör bild

Interiör bild

Förslag planskiss

360-vy