Skriv ut

Skapa PDF

Produkter för luftrening, Skaraborg

skaraborg

Produkter för luftrening i industriprocesser till salu.

Fakta

Bransch: Tillverkande företag
Omsättning: 5 000 000 kr
Län: Västra Götaland

Information

Beskrivning

Bolaget tillhandahåller under eget varumärke produkter och kompletta anläggningar för luftrening i diverse industriprocesser. Anläggningarna håller mycket god kvalitet och filtrerar luft, bl.a. vid svetsning, skärande bearbetning, svarvning, fräsning och slipning. Företaget saluför även egenutvecklad produkt för motsvarande ändamål. Verksamheten som är flyttbar bedrivs f.n. med utgångspunkt från ort i Skaraborg. Bolagets kundupptagningsområde är företrädesvis Sverige, men viss försäljning sker även till utlandet. Kunder utgörs huvudsakligen av verksamheter/slutkunder inom industrisektorn, samt försäljning genom ventilationsentreprenörer. För rätt köpare bedöms potentialen till utveckling/expansion vara mycket god. Omsättning ca: 5 Msek med god lönsamhet. Transaktionen sker företrädesvis genom köpares förvärv av samtliga aktier i målbolaget alternativt dess rörelse/Inkråm. Processen inleds med att intressenter via ansvarig mäklare, efter signering av sekretessförbindelse erhåller mer information om målbolaget. Tillsammans med säljare väljs lämpliga intressenter ut för fortsatt process som innebär erhållande av mer specifik information samt visning. Tillträde sker efter överenskommelse.

Utförande

Bransch

Tillverkande företag

Resultat

Vinst

Ekonomi

Omsättning

5 000 000 kr

Dokument

Länkar

Produkter för luftrening
Sökhjälp