Törnby | Uppsala

Favorit Dela

Törnby 3

Industri/Kontorsfastighet - Uppsala/Törnby.

Beskrivning

GA SÄLJANDE BESKRIVNING Två fastigheter med en total areal om 8 457 kvadratmeter belägna i Törnby, cirka 10 kilometer från centrala Uppsala. Fastigheten Törnby 1:3 omfattar en markareal om 7 074 kvadratmeter. Inom fastigheten är uppfört en industri- och kontorsbyggnad om 1 026 kvadratmeter fördelat över ett och två plan. Därtill finns ett driftsutrymme om 11 kvadratmeter. Byggnaden uppfördes år 1928 och är därefter till- och ombyggd vid flera tillfällen. Nuvarande volym bedöms ha tillkommit vid ombyggnation i mitten av 1990-talet samt mellan åren 2013 och 2014. Byggnaden disponerar ett femtontal kontorsrum, två konferensrum, två kök, personalutrymmen i form av lunchrum och två omklädningsrum med duschar och wc. Därtill flera förråd/lager. Byggnaden kan delas upp i två separata enheter. Underhåll och renoveringar är fortlöpande genomfört. Kontorsdel i två plan är invändigt renoverad mellan åren 2013 och 2014. Övriga delar håller i huvudsak standard från 1990-talet. Fastigheten Törnby 1:4 omfattar en markareal om 1 383 kvadratmeter och är taxerad som tomtmark, småhusenhet. Fastigheten är belägen i anslutning till väg 655. Omkringliggande bebyggelse utgörs av gårdar och friliggande villor i olika utförande. Kommersiell service i form av butiker och restauranger nås inom cirka fem kilometer och allmänna kommunikationer i form av buss återfinns i direkt anslutning till båda fastigheterna. Fastigheterna överlåtes via bolag. Eventuellt kan säljaren acceptera att byggnad inom Törnby 1:3 disponeras genom uthyrning.           BILPLATS/ PARKERING UTEPLATS UTFÖRDA RENOVERINGAR TOMT ÖVRIGT BYGGNAD
  • Total yta

    1037 m2

Ytor Antal Area
Butik 1 037
Tomtarea 8 457

Ekonomi

Pris:

9 500 000 kr


Teknisk information

Byggnad:

Byggår: 1928, 1994, 2013

Ventilation: Mekanisk till- och frånluft (FTX)

Vatten/avlopp: Enskilt vatten och avlopp

Uppvärmning: Pelletspanna

Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

Lennart Alveborg

Lennart Alveborg

lennart.a@sothebysrealty.se

073- VISA NR 073-982 80 01

073- VISA NR 073-982 80 01

Marknadsförs av Skeppsholmen Sotheby´s Kommersiella
skeppsholmen.se

Intresseanmälan

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

När du skickar en intresseanmälan godkänner du vår personuppgiftspolicy.

Törnby 3