Skriv ut

Skapa PDF

Planteringsvägen 121, Miatorp

helsingborg

Tomställd lokalfastighet om ca 480 m2 i två plan plus loft. Gott om parkeringsplats på fastighet till kunder och anställda.

Fakta

Typ av fastighet till salu: Butik, Kontor
Pris: 5 495 000 kr
Storlek: 480 m²
Karta

Information

Beskrivning

Tomställd lokalfastighet om ca 480 m2 i två plan plus loft. Gott om parkeringsplats på fastighet till kunder och anställda. FASTIGHETSBESKRIVNING Lokalbyggnad om ca 480 kvm passande för kontor och/eller butik. Främre delen med reception & flertalet kontor i två plan plus loft samt källare. Enklare kök/pentry med matsal intill. Dessutom två stycken WC. Garage 1-2 bilar. Bakre delen som tidigare varit spa är i väldigt fint skick med reception/väntrum, modernt renoverat badrum samt två avskilda behandlingsrum med handfat i vardera rum. Ypperligt tillfälle för det mindre företaget att äga sin egen fastighet och undvika dyra lokalhyror. Finns inte behov av all yta är det lätt att dela av till fler enheter tack vare flertalet ingångar och på sätt hyra ut till andra företag. Fastigheten kommer överlåtas tomställd, finns endast en hyresgäst kvar som hyr loftdelen, denna är uppsagd för avflyttning. KOMMUNIKATIONER Busshållsplats på gatan cirka 50 meter från fastighet, linje 1, 21 & 84. Några minuter med bil till Ramlösa tågstation. NÄRSERVICE I det direkta närområdet finns pizzeria & restaurang, konditori, livsmedelsbutik m.m. ÖVRIGT Enligt taxeringsuppgifter är arean 400 kvm, enligt säljarens uppgifter är arean 480 kvm. Den köpare som anser arean vara av betydelse för köpet bör därför vidta en uppmätning. INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGAR Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten. Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten. Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd. Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld. Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader. 10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget. TIDPLAN FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS. Visning av fastigheten sker efter överenskommelse. TAXERINGSVÄRDE Hyreshusenhet, lokaler (325) Byggnad, värde: 1 252 000 kr Mark, värde: 624 000 kr Summavärde: 1 876 000 kr Taxeringsår: 2016 Värdeår: 1979.

Byggnader

Byggnad 1

Grund

Betongplatta

Fasad

Plåt

Vatten/avlopp

Kommunalt VA

Uppvärmning

Fjärrvärme

Ytor Antal Area
Other 480
Tomtarea 1 160

Ekonomi

Pris

5 495 000 kr

Dokument

Länkar

Planteringsvägen 121
Sökhjälp