Skriv ut

Skapa PDF

Backagårdsvägen 5, Ekeby

ekeby

Tillfälle för dig som vill bedriva egen verksamhet och samtidigt ha bra hyresintäkter från 2 lägenheter.

Fakta

Typ av fastighet till salu: Bostad, Industri/Verkstad
Pris: 1 975 000 kr. Eller högstbjudande
Storlek: 380 m²
Karta

Information

Beskrivning

Tillfälle för dig som vill bedriva egen verksamhet och samtidigt ha bra hyresintäkter från 2 lägenheter FASTIGHETSBESKRIVNING BOSTÄDER 2 stycken á 2 rok ca 70 kvm, bägge i gott skick. VERKSTAD 1 st om ca 80 kvm, tillbyggd med egen port ca 3x4 meter. Det finns en passage upptagen till den angränsande lokalen. 1 st om ca 160 kvm med egen port. Här finns också enklare pentry och kaklad toalett med dusch OMGIVNING/NATUR INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGAR Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten. Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten. Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd. Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffärsaffär Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader. 10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. Fastigheten  överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en teknisk besiktning av fastigheten. TIDPLAN FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS. Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

Byggnader

Byggnad 1

Byggår

1929

TV

Fiber under installation

Grund

Betongplatta

Fasad

Tegel i huvudbyggnad, Leca i

Fönstertyp

2-glas och 3-glas isoler

Vatten/avlopp

Kommunalt VA

Uppvärmning

Värmepumpar luft/luft

Ytor Antal Area
Bostad 140
Industri 240
Tomtarea 1 038

Ekonomi

Pris

1 975 000 kr. Eller högstbjudande

Driftkostnad

9 000 kr/år

Länkar

Backagårdsvägen 5
Sökhjälp