Fjärde tvärgatan
Konferensrum
Kontor
Kontor
Kontor
Omklädningsrum
Kontor med mötesrum
Fikarum
Lager
Hall 1
Matsal
Separata verkstadskontor
Verkstad
Verkstad
Travers
Hall 3
Tvätthall och grind
Bottenplan
Plan 2
Plan 4

Landskrona Hamn | Landskrona

Favorit Dela

Fjärde Tvärgatan 15

Industrifastighet i Landskrona hamn med många möjligheter.

Beskrivning

Industrifastighet i Landskrona hamn med många möjligheter att utveckla. Delvis uthyrd och bra beläget. Möjlighet att frigöra ca 2 200 kvm till köparen. FASTIGHETSBESKRIVNING Fastigheten är bebyggd med en verkstads och industribyggnad med kontor. Uppförd 1945 och kontorsdelen tillbyggd 1977. Verkstadsdelen är tillbyggd 1987. Kontorsdelen är i tre plan och verkstadsdelen har en takhöjd på ca 6 meter till balk. Det finns fem traverser från 2 till 8 tons kapacitet. Flertalet fönster är bytta och taket på kontorsdelen är omlagt 2002 och på verkstadsdelen 2012. PLANLÖSNING Verkstaden med kontor är uthyrt till Maint Partner och uppsagt till 2019-06-30. Denna yta om ca 2 220 kvm kan tomställas till köparen. Porthöjd mellen ca 3.60 till 4,30 meter och ca 6 meter till balk. Flertalet traverser från 2-8 ton. Tvätthall för fordon är uthyrt till Yara och omfattar ca 75 kvm.  En verkstad med kontor om ca 160 kvm är uthyrt till Crystopt -X Kontoret på tredje våningen är uthyrt till Nordkalk och är ca 380 kvm. Kontor på andra våningen finns ledigt och är ca 119 kvm. Kontor / verkstad på plan 2 omfattar ca 192 kvm och är också ledigt för köparen.     KOMMUNIKATIONER Fastigheten ligger bra till i hamnen med närhet till både centrum och E6/E4. INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGAR Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten. Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten. Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd. Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld. Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i det bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader. 10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget. TIDPLAN FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS. Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.
  • Total yta

    3146 m2

Ytor Antal Area
Industri 2 295
Kontor 691
Other 160
Tomtarea 5 612

Byggnader

Byggnad 1:

Byggår: 1945, 1977, 1987

Grund: Betongplatta

Stomme: Betong

Fasad: Tegel

Fönstertyp: 2-glas och 3-glas

Ventilation: Mekanisk till- och frånluft

Vatten/avlopp: Kommunalt VA

Uppvärmning: Naturgas panna från 2000, radiatorer och aerotemprar


Ekonomi

Driftskostnad:

295 951 kr/år

Pris:

9 500 000 kr

Hyresintäkter:

1 452 000 kr/år


Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

Mikael Ekman

Mikael Ekman

mikael.ekman@bjurfors.se

040- VISA NR 040-608 38 82

073- VISA NR 073-920 66 63

Marknadsförs av Bjurfors Näringsliv Öresundsregionen
bjurforsnaringsliv.se

Intresseanmälan

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

När du skickar en intresseanmälan godkänner du vår personuppgiftspolicy.

Fjärde Tvärgatan 15

Om Bjurfors Näringsliv Öresundsregionen

Bjurfors Näringsliv, en del av Bjurforskoncernen, har erfarenhet av den kommersiella fastighetsmarknaden sedan 1989. Vår huvudverksamhet är förmedling av industri-, kontor- och hyresfastigheter samt ombildning av hyresrätter till bostadsrätter. Tillsammans med en stark och bred marknadsföring och vårt aktiva spekulantregister håller vi oss ständigt aktuella och synliga. I en föränderlig bransch krävs det att vi följer utvecklingen av t.ex. lagändringar och skatteregler, både för oss själva likväl som för våra uppdragsgivare. För att erbjuda ett helhetskoncept vid en förmedling samarbetar vi med erfarna och kompetenta partners inom bland annat kapitalplacering, bolagspaketering och skattefrågor. Välkommen att vända dig till oss på Bjurfors som erbjuder tjänster inom alla typer av fastighetstransaktioner.

Fler annonser från denna annonsör