Skriv ut

Skapa PDF

Fjärde Tvärgatan 15, Landskrona Hamn

landskrona

Industrifastighet i Landskrona hamn med många möjligheter.

Fakta

Typ av fastighet till salu: Industri/Verkstad
Pris: 9 500 000 kr
Storlek: 3 146 m²
Karta

Information

Beskrivning

Industrifastighet i Landskrona hamn med många möjligheter att utveckla. Delvis uthyrd och bra beläget. Möjlighet att frigöra ca 2 200 kvm till köparen. FASTIGHETSBESKRIVNING Fastigheten är bebyggd med en verkstads och industribyggnad med kontor. Uppförd 1945 och kontorsdelen tillbyggd 1977. Verkstadsdelen är tillbyggd 1987. Kontorsdelen är i tre plan och verkstadsdelen har en takhöjd om ca 6 meter till balk. Det finns fem traverser från 2 till 8 tons kapacitet. Flertalet fönster är bytade taket på kontorsdelen är omlagt 2002 och på verkstadsdelen 2012.    PLANLÖSNING Verkstaden med kontor är uthyrt till Maint Partner och uppsagt till 2019-06-30. Denna yta om ca 2 220 kvm kan tomställas till köparen. Porthöjd mellen ca 3.60 till 4,30 meter och ca 6 meter till balk. Flertalet traverser från 2-8 ton. Tvätthall för fordon är uthyrt till Yara och omfattar ca 75 kvm.  En verkstad med kontor om ca 160 kvm är uthyrt till Crystopt -X Kontoret på tredje våningen är uthyrt till Nordkalk och är ca 380 kvm. Kontor på andra våningen finns ledigt och är ca 119 kvm. Kontor / verkstad på plan 2 omfattar ca 192 kvm och är också ledigt för köparen.     KOMMUNIKATIONER Fastigheten ligger bra till i hamnen med närhet till både centrum och E6/E4. INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGAR Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten. Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten. Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd. Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld. Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i det bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader. 10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget. TIDPLAN FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS. Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

Byggnader

Byggnad 1

Byggår

1945, 1977, 1987

Grund

Betongplatta

Stomme

Betong

Fasad

Tegel

Fönstertyp

2-glas och 3-glas

Ventilation

Mekanisk till- och frånluft

Vatten/avlopp

Kommunalt VA

Uppvärmning

Naturgas panna från 2000, radiatorer och aerotemprar

Ytor Antal Area
Industri 2 295
Kontor 691
Other 160
Tomtarea 5 612

Ekonomi

Pris

9 500 000 kr

Hyresintäkt

1 441 000 kr/år

Driftkostnad

295 951 kr/år

Länkar

Fjärde Tvärgatan 15
Sökhjälp