Skriv ut

Skapa PDF

Välrenommerad verksamhet inom legotillverkning för träindustrin.

Fakta

Bransch: Tillverkande företag
Omsättning: 28 000 000 kr
Geografi: Ospecificerad ort

Information

Beskrivning

Företagsförmedlingen har fått i uppdrag att förmedla en välrenommerad verksamhet inom i huvudsak legotillverkning för träindustrin som tex kundanpassad inredning till offentliga miljöer. Produkter utvecklas i samarbete med kunderna, i syfte att kunderna ska få en så bra produkt som möjligt anpassad efter deras specifika önskemål. Bolagets omsättning uppgick per 2017 till ca 28,6 mkr med ett rörelseresultat på ca 3 mkr.

Utförande

Bransch

Tillverkande företag

Verksamhet

Bolaget arbetar med träbaserade material, bland annat laminering, massivt trä och målade produkter. Bolaget har en flexibel produktion i en modern maskinpark som enkelt kan ställas om från stora till mindre serier. Bolaget har under sina verksamma år byggt upp goda och långsiktiga relationer, både gällande kunder och leverantörer. Bolaget har totalt 15 anställda medarbetare på heltid. De största leverantörerna består av olika typer av trävaruleverantörer och material-leverantörer. Fastigheten, vari verksamheten bedrivs, ägs privat av Bolagets ägare och kommer att ingå som en del av försäljningen om så önskas. På fastigheten finns en anläggning som är uppförd i omgångar med byggår 1936, 1982, 1997, och 2006. Den totalt byggnadsytan uppgår till ca 11 540 m2 fördelat på maskinavdelning, måleriavdelning, sammansättning, lager och kontor. Produktions-lokalerna uppgår till ca 4 922 m2, kontorslokalerna till ca 387 m2 och lager-utrymmen till ca 6 231 m2. Bolagets geografiska marknad omfattar den marknad som de större kunderna är verksamma på, Sverige, Norden och till viss del övriga Europa. Då Bolaget är en ren legotillverkare så sker all marknadsföring och försäljning via kunderna. Bolaget bedriver ingen aktiv försäljning utan håller kontakt och bearbetar de befintliga kunder.

Resultat

Vinst

Ekonomi

Omsättning

28 000 000 kr

Varför är detta en bra investering?

Bolaget har en flexibel produktion och kan tillverka det mesta, även i relativt små serier. I verksamheten finns en maskinpark ett yrkeskunnande som bidrar till att Bolaget kan konkurrera med större aktörer om ”special” produktion. Bolaget har en väl fungerande produktion och det förekommer i princip inga reklamationer.

Länkar

Sökhjälp