18-6724 | Kalmar

Favorit Dela

Lönsam Restaurang- och Café i Vimmerby.

Beskrivning

Verksamhetsinriktning Restaurang-och Caféverksamhet i Vimmerby. Rörelsen bedrivs i centralt belägna och förhyrda lokaler, i Vimmerby som har ett starkt närinsgliv och mycket stor turisttillströmning vår-sommar-höstsäsong. Lokalerna är totalrenoverade och nyutrustade för 5 år sedan. Även uteservering finns på egen veranda dels inglasat och dels under bar himmel. Fullständiga rättigheter. Caféet och Restaurangen är sedan mycket länge en central träffpunkt på orten för alla kundkategorier, -fastboende, företag, turister, mfl. Nuläge Rörelsens köks- och verksamhetsinventarier, kyl/frysrum, mm är i bästa skick. Öppettiderna varierar mellan säsongerna och är under turistsäsong maj-september 09-22 må-sö. Viss cateringverksamhet förkommer, men inom detta verksamhetssegment finns en god utvecklingspotential för rörelsen. Utvecklingsmöjligheter Möjlighet finns att: • Utöka kundkretsen ytterligare under sommarsäsongen både med befintligt kundunderlag samt tillvarata den ökning av turistströmmen som sker för varje år i takt med att ortens attraktioner byggs ut. • Utökning av cateringverksamheten, som man idag inte har satsat nämnvärt på. • Marknad & Kunder Marknaden redogörs för ovan under ”Nuläge” och ”Utvecklingsmöjligheter” Ägaren är även aktiva på sociala medier, men detta kan utvecklas, vilket ger en bred kontaktyta för snabb kommunikation och kostnadsfri marknadsföring. Kundunderlag Verksamheten har ett stabilt kundunderlag med återkommande kunder både vad gäller privatpersoner och företag. Rörelsen har ett stort förtroende hos sina kunder på grund av god kvalité på råvaror och färdiga rätter, samt god och trevlig service. Kunderna består av privatpersoner både boende på orten, tillresta från andra orter, eftersom orten är en populär handelsstad och turistort. Under turistsäsong maj-september är turisterna en dominerande kundgrupp. Organisation och personal Personalen består idag av 3 anställda. Under sommarsäsong 6 anställda. Yrkeskompetens: Företagets personal är lojala och självgående samt har en bra kompetens för verksamheten Inventarier Rörelsen har erforderliga inventarier för verksamhetens bedrivande och några ytterligare investeringar ser man inte behov av f n. Lokaler & Läge Caférestaurangen är mycket välbelägen centralt på orten och har fungerat som verksamhetslokal i branschen under minst 30 år. Lokalerna är fräscha och ändamålsenliga och som nämnts ovan, nyrenoverade/nyinredda av Säljaren vid starten 2013. Antal sittplatser inomhus är 56 och utomhus 64-70 sittplatser varav hälften är under inbyggt tak och resten under fällbar markis. Strategiska skäl till förvärv av Bolaget / Rörelsen -Restaurangen och cafét är väl etablerat på orten och i fastigheten med ett stabilt kundunderlag -Restaurangen är välrenommerad med ett genomarbetat koncept och affärsidé som ligger i tiden och tilltalar dagens moderna kunder, samt erbjuder ett komplett utbud i kommunens totala näringsliv. -Verksamheten utvisar en uthållig lönsamhet och är en god investering till begärt pris för rätt köpare. Övriga skäl: -Verksamheten har trots en god lönsamhet inte utnyttjat alla möjligheter att öka densamma och har därför även en intressant utvecklingspotential som redogjorts för ovan. Ekonomi Verksamheten har utvisat en god och stabil lönsamhet sedan starten. Se nedan: Handels- Brutto- Övr externa Personal- År Omsättning varor vinst kostnader kostnader EBITDA 2013/2014 3 234 -1 428 1 806 -560 -579 667 2014/2015 3 093 -1 417 1 676 -542 -797 337 2015/2016 3 386 -1 602 1 784 -736 -714 334 2016/2017 3 449 -1 595 1 854 -693 -921 240 Genomsnitt 2013/2014 - 2016/2017 395 Säljaren önskar avyttra på grund av tidsbrist att bedriva rörelsen. Förvärv / Pris Försäljningsobjekt: Aktierna, eller inkråmet i Bolaget. Begärt pris: 2 500 000,- kronor. Ytterligare information Sekretessavtal erfordras innan prospekt överlämnas. För ytterligare information, anbud eller dialog kan ansvarig företagsmäklare kontaktas Länia Företagsförmedling Dan Edlund, företagsmäklare, Civ.ek. DHS Mobil: 070-331 20 04 e-post dan.edlund@lania.se

Ekonomi

Pris:

2 500 000 kr. Försäljning kan ske av antingen aktierna i Bolaget eller som Inkråmsaffär

Intäkter:

3 500 000 kr


Utförande

Bransch:

Restaurang/Café

Startår:

2013

Utrustning som medföljer:

Samtliga Bolagets tillgångar -inredning, maskiner och inventarier, mm

Verksamhet:

Restaurang- och Caférörelse

Resultat:

Vinst


Varför är detta en bra investering?

Se beskrivning

Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

Dan Edlund

Företagsmäklare/Civ.ek DHS

Dan Edlund

dan.edlund@lania.se

+467 VISA NR +46703312004

+467 VISA NR +46703312004

Marknadsförs av Länia Företagsförmedling Aktiebolag
lania.se

Intresseanmälan

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

När du skickar en intresseanmälan godkänner du vår personuppgiftspolicy.