Skriv ut

Skapa PDF

Medelstor skolkoncern i Stor-Stockholm med goda tillväxtmöjligheter.

Fakta

Bransch: Tjänsteföretag
Omsättning: 125 000 000 kr
Geografi: Ospecificerad ort

Information

Beskrivning

Vi har fått uppdraget att hitta nya ägare till en medelstor skolverksamhet med en mycket stark marknadsposition. Barn/elevantalet har växt kontinuerligt de senaste åren och omfattar i dagsläget mer än 1000 st elever. Befolkningstillväxten på Bolagets marknad är under expansion och efterfrågan på Bolagets verksamhet hög. Nuvarande ägare söker en part som kan driva Bolagets fortsatta expansion.

Utförande

Bransch

Tjänsteföretag

Verksamhet

Bolaget bedriver förskole-, skol- och fritidsverksamhet. Verksamheten är fördelat på ett antal olika enheter inom samma geografiska område/kommun i Stor-Stockholm. Totalt har verksamheten över 1000 inskrivna barn/elever. Verksamheten har ett mycket gott rykte och är populära bland elever och föräldrar. I princip alla enheter är fullbelagda och konkreta planer på expansion finns framtagna i samråd med kommunen som uppdragsgivare. Bolaget har god förankring i regionen och upplever en stabil tillväxt. Bolagets personal är mycket kunniga och drivna. Ägarna är operativa i verksamheten.

Resultat

Vinst

Ekonomi

Omsättning

125 000 000 kr

Varför är detta en bra investering?

Bolaget har under sina verksamma år varit lönsamma och har bl.a. avtal med kommun som ger förutsägbara intäkter. Bolaget växer stadigt med stabil lönsamhet. Innevarande räkenskapsårs (2018-06) genomförda fakturering tillsammans med nuvarande beläggning gör att Bolaget säkrat en omsättning om drygt 125 mkr. Bolaget är regionalt förankrat i Stor-Stockholm och har ett gott rykte och goda relationer med kommunen och dess invånare. Stabilt växande befolkning/inflyttning i kommunen med god efterfrågan under överskådlig tid. Bolaget har ett brett erbjudande för barn/elever i åldrarna 2-16 år vilket gör att Bolaget har en stabil efterfrågan av barn/elever som stannar inom Bolagets olika verksamheter under en lång tid. Bolagets struktur innebär en flexibilitet som medger att Bolaget kan erbjuda både barn/elever och personal olika skol- respektive karriärmöjligheter. Aktiva ägare/management som kan fortsätta vara verksamma i Bolaget ett flertal år.

Länkar

Sökhjälp