Skriv ut

Skapa PDF

Kyrkogatan 12, Centrum

halmstad

Fakta

Typ av fastighet till salu: Butik, Övrigt
Pris: 5 495 000 kr
Storlek: 240 m²
Karta

Information

Beskrivning

Brooktorpsgården ligger på Kyrkogatan 12 i Halmstad. Fastighetsbeteckning är Broktorp 11, Halmstads kommun i Hallands län. Brooktorpsgården ägs och förvaltas av Stiftelsen Hallands Länsmuseer som i sin tur i dagsläget hyr ut till krögare Anders Nordbeck genom Kafé Brooktorpsgården AB. Fastigheten omfattar gatuhus i korsvirke, gårdshus i timmer samt uthus i korsvirke på en långsmal tomt om 296 m2. Byggnadsarean är ca 120 m2 och lokalytan ca 240 m2. Historik och beskrivning: Broktorpsgården ligger i Halmstads innerstad, vid Kyrkogatan. Gårdsmiljön präglas av en ålderdomlig småskalighet som visar hur en stor del av Halmstads stadsbebyggelse såg ut före 1800-talet, beträffande arkitektur, husens storlek som tomtindelningen. Byggnaderna härrör troligen från tidigt 1700-tal. Fasaden mot gatan är i korsvirke med något utkragad övervåning. Timran är rödfärgad och fyllningarna i mönstermurat rätt tegel. Fasaderna på gårdshuset är delvis knuttimrade och delvis i skiftesverk. Timret är facetthugget. En körport leder besökarna in på den kullerstensbelagda gårdsplanen. De branta sadeltaken är täckta med rött enkupigt lertegel. På huvudbyggnadens gatufasad, mot Kyrkogatan, finns ett flertal fönster med gröntonat munblåst glas i blyspröjs, i träbågar med äldre beslag och gångjärn. Fönstren härrör från renoveringar under första hälften av 1900-talet. På gården finns ett mindre uthus byggt i samband med en omfattande renovering av huvudbyggnaden 1947-48.D et är byggt som en luta med pulpettak mot angränsande brandmur på intilliggande fastighet i öster. Väggarna i övrigt är av korsvirke med gavelrösten klädda med lockpanel. Taket är täckt med enkupigt rött lertegel på ett underliggande svart papptak, som i sin tur vilar på ett underlag av brädor på takstol. Vattenavrinnig sker genom häng- och stupränna i koppar. Ett plank inhägnade gårdsmiljön. Detta kan ha fått sin utformning på 1940-talet, tjärad stående lockläktpanel med varannan planka spetsad ovantill. Det befintliga planket var dock uppfört i slutet av 1990-talet. Gården har använts som bostad fram till slutet av 1940-talet då den dömdes ut som bostad av hälsovårdsmyndigheterna. Länsmuseet i Halmstad förvärvade gården 1918. Husens nuvarande utseende såväl exteriört som interiört bygger till stor del på en omfattande renovering som genomfördes 1947-48 av Hallands museiförening. Efter renoveringen hyrde Halmstads Lottakår lokalerna fram till 2005 då lokalerna efter renovering blev kafé. Fastigheten har efter det genomgått flertal renoveringar och förbättringar b.la installation av fjärrvärme 2009 och renovering av tak 2017 och är i dag i gott skick. Visningar enligt ök. Ta del av bifogade filer för mer information om fastigheten.

Byggnader

Byggnad 1

Byggnadstyp

Hyreshuslokal

Byggår

1929

Ytor Antal Area
Butik 1 240
Tomtarea 296

Ekonomi

Pris

5 495 000 kr

Hyresintäkt

108 000 kr/år

Taxeringsvärde

1 004 000 kr

Driftkostnad

27 000 kr/år

Dokument

Länkar

Sökhjälp