Skriv ut

Skapa PDF

Service och underhåll av maskiner.

Fakta

Bransch: Tjänsteföretag
Omsättning: 30 000 000 kr
Geografi: Ospecificerad ort

Information

Beskrivning

Företagsförmedlingen har fått i uppdrag att förmedla en välrenommerad verksamhet inom service och underhåll av maskiner och fastigheter inom industrin, tex underhåll av CNC-maskiner, elmotor-drifter, pumpar, svetsutrustningar, hydraulik och elinstallationer. Verksamheten bedrivs från en egen fastighet beläget i Västra Sverige. Bolagets omsättning uppgår till mellan ca 15-30 mkr med ett gott resultat.

Utförande

Bransch

Tjänsteföretag

Verksamhet

Flertalet av Bolagets kunder återfinns inom industrier av olika slag, vilket gör att deras service- och underhållsarbete ser olika ut från kund till kund. Bolaget har totalt ca 80 st. kunder. Verksamheten har totalt 12 anställda med en åldersfördelning på mellan 25 till 60 år. Det är en bra företagskultur som byggts upp vilket innebär att Bolaget har en sund personalomsättning. Personalen är utbildade inom SSG, heta arbeten, mobila arbetsplatt-formar, säkra lyft, truck, fallskydd och HLR. Den underliggande marknaden är stark och det går att växa både hos befintliga och även nya kunder. Det finns expansionsmöjlighet i Bolagets nuvarande lokaler. Bolaget har fokuserat på lönsamma uppdrag och kan växa både hos nya och befintliga kunder utan större ansträngning om anställning sker, då Bolaget har ett gott renommé och det finns en underliggande, god marknad.

Resultat

Vinst

Ekonomi

Omsättning

30 000 000 kr

Varför är detta en bra investering?

Bolaget är kända för deras höga servicenivå och snabba insatser. Bolaget har ett nära samarbete med kunderna. Personalen är utbildad och har en hög kompetens och ett genuint intresse av att lära sig mer. Bolaget investerar i ny teknik, vilket leder till på nya kunder och segment samt stärka relationer med befintliga. Bolaget har en liten organisation vilket ger kortare beslutsvägar varpå kunderna får snabba beslut. Bolaget är tillräckligt stort att klara de flesta åtaganden samtidigt tillräckligt små för att värna om sina kunder. Bolagets tjänster är efterfrågad på marknaden och har en stor utvecklingspotential.

Länkar

Sökhjälp