Skriv ut

Skapa PDF

Kärngatan 2

tomelilla

Fastigheten innehåller bensinstation, bilverkstad, bilgarage, tvättanläggning samt frisörsalong.

Fakta

Typ av fastighet till salu: Butik, Övrigt
Pris: 3 200 000 kr. Utgångspris
Storlek: 500 m²
Karta

Information

Beskrivning

Fastigheten innehåller bensinstation, bilverkstad, bilgarage, tvättanläggning samt frisörsalong. FASTIGHETSBESKRIVNING Kommersiell fastighet i Tryde med bra skyltläge strax väster om Tomelilla. På fastigheten som är belägen på en stor hörntomt om 8.191 kvm, består av en bensinstation med tillhörande verkstad, tvättanläggning samt f.d butiksytor. I dessa lokaler finns idag bilgarage samt frisörsalong.  Byggnaden är uppförd 1975 och innehåller ca 500 kvm i 1-plan samt en mindre källardel. Verkstaden innehåller kontor, lager, personalrum, bilgarage samt verkstad med 3-4 platser. Tvätthallen drivs av fastighetsägraen själv. Sedan juni 2017 hyr Studio Hårfix en lokal om ca 30 kvm i de f.d butiksytorna. Ej bebyggd yta utgöres av asfalt-, avgrusade samt gräsytor. Området omfattas av detaljplan fastställd 1983-10-17.             PLANLÖSNING 1-plansbyggnad om ca 500 kvm med delvis utgrävd källare.  OMGIVNING/NATUR Fastigheten är belägen med bra skytläge utmed Riksväg 11 i Tryde som ligger strax väster om Tomelilla. Omgivade fastigheter utgöres av småhus. INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGAR Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten. Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten. Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd. Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. 10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. Fastigheten bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en teknisk besiktning av fastigheten. TIDPLAN FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS. Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

Byggnader

Byggnad 1

Byggår

1975

Grund

Betongplatta

Fasad

Profilplåt

Fönstertyp

Isolerglas

Ventilation

Mekanisk (endast frånluft)

Vatten/avlopp

Kommunalt VA

Uppvärmning

Luft/luft värmepump samt el.

Larm

Det finns larm

Ytor Antal Area
Other 500
Tomtarea 8 191

Ekonomi

Pris

3 200 000 kr. Utgångspris

Hyresintäkt

280 000 kr/år

Länkar

Kärngatan 2
Sökhjälp