Skriv ut

Skapa PDF

Utbildnings- & kunskapsföretag inom fordonsbranschen.

Fakta

Bransch: Tjänsteföretag
Omsättning: 13 600 000 kr
Antal anställda: 10
Geografi: Ospecificerad ort

Information

Beskrivning

Swedbank Företagsförmedling har nöjet att erbjuda nedanstående bolag till försäljning. Bolaget beläget i Östergötland bedriver sedan 20 år tillbaka fordonsutbildningar. Utbildningarna omfattar arbetsmarknads- och gymnasieutbildningar samt företagsspecifika utbildningar.

Utförande

Bransch

Tjänsteföretag

Antal anställda

10

Utrustning som medföljer

Bolagets maskinpark är i mycket gott skick och har ett betydande övervärde

Verksamhet

Verksamheten bedrivs i en ändamålsenlig och väl utvecklad hyrd lokal, vilken ägs av moderbolaget. Arbetsmarknadsutbildningen baseras på ett nytecknat tre års avtal och omfattar bilskade-reparatörer, fordonstekniker samt buss-/lastbilstekniker. Ett flertal kommuner har efterfrågat och köper gymnasieutbildningar. Svenska VW, Peugeot, Training Partner, BMW, Hyundai, MRF, IF och Trygg Hansa är exempel på köpare av företagsspecifika utbildningar, där bolaget är en naturlig partner i dessa kunders utbildningsinsatser.

Resultat

Vinst

Ekonomi

Omsättning

13 600 000 kr

Varför är detta en bra investering?

Bolaget har idag ett mycket gott renommé i både utbildnings- och fordonsbranschen. Konkurrenssituationen är gynnsam då bolaget i princip saknar konkurrens på nuvarande geografisk marknad. Detta förklaras bland annat av höga initiala investeringar i motsvarande verksamhet. Ökande efterfrågan på Bolagets tjänster samt löpande avtal Utvecklingsmöjligheter finns, både genom att expandera geografiskt och/eller lokalt.

Länkar

Sökhjälp