Rydöbruk | Rydöbruk

Favorit Dela

Rydöforsvägen

Fastighetsbestånd med Kontor, Lager och Verkstad.

Beskrivning

Beståndet innefattar fristående kontorsbyggnader, industrifastighet med varmlager och kontor om totalt 8600 kvm uthyrningsbar yta fördelat på 5 fastigheter i Rydöbruk. Fastigheterna och dess byggnader är väl underhållna. Hela eller delar av fastighetsbeståndet kan förvärvas eller hyras. HYLTE ÖVREGÅRD 2:11 Fastigheten har en areal om 24 221 kvadratmeter. På fastigheten finns en större byggnad som består av det gamla brukets huvudbyggnad som blivit tillbyggd och modifierat över tiden. Bygganden inrymmer produktionslokaler, lager och kontor med tillhörande personalutrymmen. Den uthyrbara arean uppgår till 7500 kvadratmeter varav ca 500 kvadratmeter bedöms utgöras av kontorsutrymmen. Skicket på produktionslokalerna bedöms som normalt. Standarden är normal med relativt öppna och anpassningsbara ytor dock är takhöjden begränsad. Kontorslokalerna med tillhörande personalutrymmen är nyrenoverade och är i mycket bra skick. Byggnaden är renoverad och underhållen fortlöpande och det yttre skicket bedöms som bra. På fastigheten finns även en enklare ekonomibyggnad. KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING Uppförd Sekelskiftet, tillbyggt 1978 Antal våningar I huvudsak 1 plan Grundläggning Betong, sten Stomme Tegel, pelar-balk system i betong och stål Fasadmaterial Tegel, korrigerad plåt Fönster 2-glasfönster, bytta de senaste åren Yttertak Papp, plåt Uppvärmningssystem Pelletspanna från -85 renoverad -08 Ventilationssystem Mekanisk till- och frånluft Hiss Industrihiss för 1000 kg HYLTE ÖVREGÅRD 1:38 Fastigheten har en areal om 2071 kvadratmeter. På fastigheten finns en byggnad som i dag brukas som kontor. Bygganden är av sekelskiftetskaraktär och har tidigare brukats som bostadshyreshus. Både byggandens inre och yttre skick bedöms som mycket bra. Standarden på lokalerna är mycket hög och modernt utformade. På översta plan finns 4st övernattningslägenheter med 2 pentry och 2 badrum med dusch, som även dessa är i bra skick. Den uthyrbara arean är enligt uppgift 550 kvadratmeter. KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING Uppförd Sekelskiftet Antal våningar 3 plan Grundläggning Sten Stomme Trä Fasadmaterial Trä, målad -08 Fönster 2-glas Yttertak Plåt samt tegel Uppvärmningssystem Pelletspanna Ventilationssystem Självdrag     HYLTE ÖVREGÅRD 2:14 Fastigheten har en areal om 1829 kvadratmeter. På fastigheten finns en byggnad som tidigare brukats som ateljé men som i dag står tomt. Byggandens utformning gör att den skulle kunna brukas för andra ändamål. Byggandens yttre och inre skick bedöms som bra. Uthyrbar arean bedöms till ca 480 kvadratmeter. KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING Uppförd Sekelskiftet Antal våningar 1 plan med loft Grundläggning Sten Stomme Trä Fasadmaterial Trä Fönster 2-glas Yttertak Papp Uppvärmningssystem El Ventilationssystem Självdrag LAHULT 1:50 Fastigheten har en areal om 1094 kvadratmeter. På fastigheten finns en byggnad som brukas som garage. Byggnadens yttre och inre skick bedöms som bra. Uthyrbar arean bedöms till ca 120 kvadratmeter. Uppförd Sekelskiftet Antal våningar 1 plan med loft Grundläggning Sten Stomme Tegel Fasadmaterial Tegel Fönster 2-glas Yttertak Tegel Uppvärmningssystem El Ventilationssystem Självdrag LAHULT 1:53 Fastigheten har en areal om 755 kvadratmeter. På fastigheten finns en byggnad som brukas som kontor. Skicket och standarden bedöms som mycket bra. Uthyrbar arean bedöms till ca 180 kvadratmeter. Uppförd Sekelskiftet Antal våningar 1 plan med loft Grundläggning Sten Stomme Tegel Fasadmaterial Tegel Fönster 2-glas Yttertak Tegel Uppvärmningssystem Pelletspanna från -85 renoverad -08 Ventilationssystem Självdrag TAXERING HYLTE ÖVREGÅRD   2:11, Typkod 425, (Industrienhet, trävaruindustri) värdeår 1950 och 1978 HYLTE ÖVREGÅRD   1:38, Typkod 325, (Hyreshusenhet huvudsakligen lokaler) värdeår 1983 HYLTE ÖVREGÅRD   2:14, Typkod 325, (Industrienhet, trävaruindustri) värdeår 1948 HYLTE LAHULT          1:50, Typkod 313  (Hyreshusenhet, tomtmark med byggnadsvärde under 50000kr) HYLTE LAHULT          1:53, Typkod 325, (Hyreshusenhet huvudsakligen lokaler) värdeår 1966
  • Total yta

    8600 m2

Ytor Antal Area
Butik 8 600
Tomtarea 29 970

Ekonomi

Pris:

7 000 000 kr som utgångspris

Hyresintäkter:

400 000 kr/år


Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

Leif Otterström

Leif Otterström

leif.otterstrom@erasweden.com

035- VISA NR 035-21 94 70

070- VISA NR 070-543 77 55

Marknadsförs av ERA Kommersiellt
erakommersiellt.se

Intresseanmälan

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

När du skickar en intresseanmälan godkänner du vår personuppgiftspolicy.

Rydöforsvägen