Trångsund | trångsund

Favorit Dela

Forsfararvägen 12

Detaljplanen medger boende, handel och kontor.

Beskrivning

Vakant företagarvilla med utvecklingsmöjligheter. Lämpar sig för boende samt mindre verksamhet. Detaljplanen medger boende, handel och kontor. FASTIGHETSBESKRIVNING Vakant företagarvilla med visst uppfräschningsbehov. Lämplig för boende i kombination med mindre, icke störande verksamhet. Detaljplan medger boende,kontor och handel. Minsta tomtstorlek 800 kvm, vilket innebär att tomten bör kunna styckas av. Överlåtelsen sker i bolagsform. Entréplan, ca 92 kvm: Hall, sovrum samt garage. Övreplan, ca 92 kvm: Kök och vardagsrum i öppen planlösning, sovrum samt kaklat badrum. PLANLÖSNING KOMMUNIKATIONER Buss i området till Trångsund och Farsta Centrum. Pendeltåg från Trångsund Station alt Farsta Strand. I Farsta Strand finns även tunnelbana. NÄRSERVICE Närservice i Trångsund Centrum. Större utbud av affärer, service, läkare m.m finns i Farsta Centrum. INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGARFörsäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSENPotentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget. TIDPLAN FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.Visning fram till: Indikativt bud senast: Loi samt due dilligence start senast: Överlåtelseavtal tecknas senast: Tillträde senast:
  • Total yta

    184 m2

Ytor Antal Area
Bostad 184
Tomtarea 1 700

Ekonomi

Driftskostnad:

30 000 kr/år

Pris:

5 700 000 kr


Teknisk information

Byggnad:

Byggår: 1951

Grund: Betongplatta

Stomme: Trä

Fasad: Puts

Fönstertyp: 2-glas

Vatten/avlopp: Kommunalt VA

Uppvärmning: Oljepanna/el


Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

Carl-Henrik Ageman

Carl-Henrik Ageman

carl-henrik.ageman@bjurfors.se

08-7 VISA NR 08-728 22 52

070- VISA NR 070-782 00 52

Marknadsförs av Bjurfors Näringsliv
bjurforsnaringsliv.se

Intresseanmälan

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

När du skickar en intresseanmälan godkänner du vår personuppgiftspolicy.

Forsfararvägen 12

Om Bjurfors Näringsliv

Bjurfors Näringsliv, en del av Bjurforskoncernen, har erfarenhet av den kommersiella fastighetsmarknaden sedan 1989. Vi har stor erfarenhet inom förmedling av bostad-, kontor- och industrifastigheter samt ombildning av hyresrätter till bostadsrätter. I Stockholm hjälper vi även lokalsökande företag att hitta nya lokaler likväl som fastighetsägare att hitta rätt hyresgäster. Ska du sälja din nuvarande hyreslokal? Vi har stor efterfrågan på alla typer av lokaler, främst på citynära butikslokaler. Tillsammans med en stark och bred marknadsföring och vårt aktiva spekulantregister håller vi oss ständigt aktuella och synliga. Välkommen att vända dig till oss på Bjurfors som erbjuder tjänster inom det mesta vad gäller lokaler och fastigheter.

Fler annonser från denna annonsör