Skriv ut

Skapa PDF

Forsfararvägen 12, Trångsund

trångsund

Detaljplanen medger boende, handel och kontor.

Fakta

Typ av fastighet till salu: Bostad, Kontor
Pris: 5 700 000 kr
Storlek: 184 m²
Karta

Information

Beskrivning

Vakant företagarvilla med utvecklingsmöjligheter. Lämpar sig för boende samt mindre verksamhet. Detaljplanen medger boende, handel och kontor. FASTIGHETSBESKRIVNING Vakant företagarvilla med visst uppfräschningsbehov. Lämplig för boende i kombination med mindre, icke störande verksamhet. Detaljplan medger boende,kontor och handel. Minsta tomtstorlek 800 kvm, vilket innebär att tomten bör kunna styckas av. Överlåtelsen sker i bolagsform. Entréplan, ca 92 kvm: Hall, sovrum samt garage. Övreplan, ca 92 kvm: Kök och vardagsrum i öppen planlösning, sovrum samt kaklat badrum. PLANLÖSNING KOMMUNIKATIONER Buss i området till Trångsund och Farsta Centrum. Pendeltåg från Trångsund Station alt Farsta Strand. I Farsta Strand finns även tunnelbana. NÄRSERVICE Närservice i Trångsund Centrum. Större utbud av affärer, service, läkare m.m finns i Farsta Centrum. INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGARFörsäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSENPotentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget. TIDPLAN FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.Visning fram till: Indikativt bud senast: Loi samt due dilligence start senast: Överlåtelseavtal tecknas senast: Tillträde senast:.

Byggnader

Byggnad 1

Byggår

1951

Grund

Betongplatta

Stomme

Trä

Fasad

Puts

Fönstertyp

2-glas

Vatten/avlopp

Kommunalt VA

Uppvärmning

Oljepanna/el

Ytor Antal Area
Bostad 184
Tomtarea 1 700

Ekonomi

Pris

5 700 000 kr

Driftkostnad

30 000 kr/år

Länkar

Forsfararvägen 12
Sökhjälp