Saltviksvägen 40

Saltvik , Härnösand
PDF Spara Dela
PDF
Spara
Dela
Yta

10 000 m²

Pris

Tillträde

Beskrivning

  • Industritomt

Industritomt Saltvik

Planlagd mark för industriändamål. Ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Övrig information

Planbestämmelser:

maximal byggnadshöjd 10 m

Ekonomi

Prisinformation:

Ring för information

Utförande

VA:

Kommunalt

Omgivning

Företag i närheten:

Markområdet ligger i väl etablerat industriområde, med direkt anslutning till E4:an

Saltviksvägen 40