<< Tillbaka till beskrivningen

Strömsäng, Strömsäng

Området

Området

Bebyggelse intill området

Området i överkant

Området

Området

Området