Skriv ut

Skapa PDF

Strömsäng, Strömsäng

grillby

Nytt detaljplanelagt och naturskönt beläget tomtområde med 5 stora tomter (minimum 2 700 m2). Anslutning till kommunalt vatten och avlopp är betalt.

Fakta

Typ av mark: Bostad
Pris: 5 500 000 kr. Högstbjudande
Tomtarea: 18 000 m²
Tillträde: E.ö.

Information

Beskrivning

För plankarta och detaljplaneregler se; http://geodata.enkoping.se/planer/0381-P06_7/.

Utförande

VA

Kommunalt, anslutning betald

Storlek

18 000 m²

Ekonomi

Pris

5 500 000 kr. Högstbjudande

Typkod

210

Omgivning

Omgivning/natur

Strövområden och svampskogen inpå knuten.

Företag i närheten

Lantligt naturskönt läge, nära förskola samt påfart gamla E18.

Kommunikationer

Skolbuss/busshållplats

Vägbeskrivning

Från Stockholm/E18; Åk av andra avfarten avfarten Bålsta, tag direkt höger gamla E/18 (mot Enköpingshållet)/trädallé, området syns från vägen/ekbacken.

Övrig information

Servitut

Förmån väg

Planbestämmelser

Detaljplan

Gemensamhets-anläggningar

Väg

Strömsäng
Sökhjälp