Norrstens verksamhetsområde
| Motala

Favorit Dela

Norrsten 101

Cirka 5,8 hektar ny planlagd mark i befintligt område för verksamheter med attraktivt läge intill trafikplats Södra Freberga i Motala.

  • Kategori:

    Industritomt

  • Pris:

    västra delen 75 kr/kvm, östra delen 100 kr/kvm.

  • Tomtarea:

    58 000 m²

Norrstens verksamhetsområde är uppdelat i väster och öster om järnvägen. Väster om järnvägen återstår ca 35000 kvm mark för industriändamål. Öster om järnvägen, närmast trafikplatsen, finns ca 23000 kvm mark ledigt för industri och drivmedelsförsäljning.

Ekonomi

Pris:

västra delen 75 kr/kvm, östra delen 100 kr/kvm.


Utförande

VA:

Finns.

El:

Finns.


Omgivning

Företag i närheten:

Bröderna Rasch AB, Kaizen Emballage AB, Stena Metall AB

Skyltläge:

Bra skyltläge vid trafikplats Södra Freberga.

Vägbeskrivning:

Trafikplats Södra Freberga, riksväg 50 och länsväg 919.


Övrig information

Servitut:

Se respektive tomt.

Planbestämmelser:

Västra delen är planlagd för industriändamål. Östra delen är planlagd för industriändamål och drivmedelsförsäljning.

Övrigt:

Utbyggnad av gator och anläggningar sker under hösten 2017 och 2018.


Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

FB

Etableringsansvarig

Fredrik Bagge

fredrik.bagge@tillvaxtmotala.se

0141 VISA NR 0141-101209

HE

Mark- och exploateringsing.

Henrik Edstam

henrik.edstam@motala.se

0141 VISA NR 0141-225966

Marknadsförs av Tillväxt Motala
Drottninggatan 2
59186 Motala
motala.se
Norrsten 101