Lövudden
| Härnösand

Favorit Dela

Härnösand

På Lövudden i Härnösand finns ett bostadsområde i en attraktiv miljö, nära hav, stad och natur till salu genom markanvisning.

  • Kategori:

    Bostad

  • Tomtarea:

    4 390 m²

  • Pris:
Lövudden, Strandängsvägen, ligger i direkt närhet till havet och naturen. Området ligger ca 2 km söder om Härnösands centrum, med goda pendlingsmöjligheter till Sundsvall och Ö-vik. På strandängsvägen säljs just nu 16 villatomter. I slutet av gatan, med utsikt över havet ligger markanvisningsområdet, med möjlighet att uppföra radhus eller kedjehus. Naturområdet som ligger nedanför bostadsområdet på Strandängsvägen har en gammal kulturhistoria från sågverksepoken, och är ett populärt rekreationsområde med höga naturvärden. Naturområdet har under 2017/2018 att utvecklas till ett natur och kulturområde som ska locka barn och vuxna att vara ute, genom att mötesplatser skapas och lekutrustning placeras ut i området. Mer information om försäljningen finns i bilagan markanvisningsprogram

Utförande

VA:

Kommunalt

El:

El och fiber finns i gatan


Omgivning

Omgivning/natur:

Närhet till havet, staden och naturen


Övrig information

Planbestämmelser:

2280-P2017/6

Övrigt:

Utförligare information om hur försäljningen kommer att gå till finns i länken markanvisningsprogram.


Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

HH

Mark och exploateringshandlägg

HannaViklund

hanna.viklund@harnosand.se

0611 VISA NR 0611-348117

Marknadsförs av Härnösands kommun
Nybrogatan 13
87180 Härnösand
harnosand.se
Härnösand