Landfjärden
| Ösmo

Favorit Dela

Landfjärden

Mark, ca 50 000 m², för småhusbebyggelse vid Landfjärden Ösmo. Högt läge med utsikt mot Landfjärden. Lämplig för15-20 villatomter i flera nivåer.

  • Kategori:

    Bostad, Övrigt

  • Pris:

    10 000 000 kr. Eller bud

  • Tomtarea:

    50 000 m²

Beskrivning: Markområdet utgörs av ca 50 000 m² skogsmark i sluttning ned mot Landfjärden. Markområdets topografi möjliggör en husplacering i flera nivåer med fri sikt ut mot Landfjärden som ligger ca 400 m från markområdet. Väg finns intill området. Området kommer att anslutas till den V/A nät som skall vara utbyggt år 2021-2022. Planarbetet är påbörjat för en detaljplan för området. Planarbetet avvaktar försäljningen och ny ägare av området.

Ekonomi

Pris:

10 000 000 kr. Eller bud


Utförande

VA:

VA utbyggnad är beslutad och beräknas vara klar år 2021-2022.

El:

El finns på markområdet


Omgivning

Omgivning/natur:

Området ligger naturskönt intill Landfjärden och Häringe-Hammersta naturreservat. I Landfjärden finns en småbåtshamn och i området finns stora möjligheter för ett aktivt friluftsliv med stora möjligheter till vandring, cykelturer och bad.

Kommunikationer:

Kommunikationerna är goda med busshållplats vid intilliggande gamla Hammerstavägen, ca 3 km till närmaste påfart till Nynäshamnsvägen och ca 5 km till pendeltågsstation i Segersäng.

Vägbeskrivning:

35 km från Globen invid gamla Nynäsvägen, gränsar mot Hammersta. Ca 18 km från Nynäshamn. Avfart från Nynäsvägen väg 73 i norr vid Östnora eller i söder vid Segerängstorp.


Övrig information

Servitut:

Befintliga servitut på fastigheten utgörs av vägservitut och ledningsrätt tele

Planbestämmelser:

Naturminne och fornlämningar.

Övrigt:

Intresseanmälan: Anmäl ditt intresse till fastighetsmäklare Björn Målsäter 0705-374006 eller bjorn.malsater@egendomsmaklarna.se Återkom då med anbud och övriga villkor för köp av området. De anbud/anbudsgivare som säljaren väljer ut kommer att ingå i en slutprocess där anbuden konkurrensutsätts.


Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

Björn Målsäter

Fastighetsmäklare

Björn Målsäter

bjorn.malsater@egendomsmaklarna.se

018- VISA NR 018-374384

0705 VISA NR 0705374006

Marknadsförs av EgendomsMäklarna Uppsala
Lilla Örke 210
74371 BJÖRKLINGE
egendomsmaklarna.se
Landfjärden