Skriv ut

Skapa PDF

Kolbotten, Landfjärden

ösmo

Mark, ca 50 000 m², för småhusbebyggelse vid Landfjärden Ösmo. Högt läge med utsikt mot Landfjärden. Lämplig för15-20 villatomter i flera nivåer.

Fakta

Typ av mark: Bostad
Pris: Bud finns, anmäl intresse för fastigheten snarast.
Tomtarea: 50 000 m²
Karta

Information

Beskrivning

Beskrivning: Markområdet utgörs av ca 50 000 m² skogsmark i sluttning ned mot Landfjärden. Markområdets topografi möjliggör en husplacering i flera nivåer med fri sikt ut mot Landfjärden som ligger ca 400 m från markområdet. Väg finns intill området. Området kommer att anslutas till den V/A nät som planeras att byggas i området. Planbesked: Området har fått positivt planbesked, se bifogat protokoll från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2017-03-23, och ansluter till det område som planläggs norr om markområdet.

Utförande

VA

V/A utbyggnad kommer att ske i området enligt plan år 2019-2020

El

El finns på markområdet

Storlek

50 000 m²

Ekonomi

Pris

Bud finns, anmäl intresse för fastigheten snarast.

Omgivning

Omgivning/natur

Området ligger naturskönt intill Landfjärden och Häringe-Hammersta naturreservat. I Landfjärden finns en småbåtshamn och i området finns stora möjligheter för ett aktivt friluftsliv med stora möjligheter till vandring, cykelturer och bad.

Kommunikationer

Kommunikationerna är goda med busshållplats vid intilliggande gamla Hammerstavägen, ca 3 km till närmaste påfart till Nynäshamnsvägen och ca 5 km till pendeltågsstation i Segersäng.

Vägbeskrivning

35 km från Globen invid gamla Nynäsvägen, gränsar mot Hammersta. Ca 18 km från Nynäshamn. Avfart från Nynäsvägen väg 73 i norr vid Östnora eller i söder vid Segerängstorp.

Övrig information

Servitut

Befintliga servitut på fastigheten utgörs av vägservitut och ledningsrätt tele

Planbestämmelser

Naturminne och fornlämningar.

Övrigt

Intresseanmälan: Bud finns, anmäl intresse för fastigheten snarast. Återkom då med anbud och övriga villkor för köp av området. De anbud/anbudsgivare som säljaren väljer ut kommer att ingå i en slutprocess där anbuden konkurrensutsätts.

Dokument

Länkar

Kolbotten
Sökhjälp