Skriv ut

Skapa PDF

Simtuna Mällersta 1, 2 och 3, Fjärdhundra

fjärdhundra

Detaljplanerad råmark om ca 3,4 hektar till nytt bostadsområde om 19 villatomter. Exploateringstomten är belägen i Fjärdhundra samhälle.

Fakta

Typ av mark: Bostad
Pris: 4 000 000 kr
Tomtarea: 34 000 m²
Karta

Information

Beskrivning

Detaljplanerad råmark om ca 3,4 hektar till nytt bostadsområde om 19 villatomter. Exploateringstomten är belägen i Fjärdhundra samhälle knappt två mil norr om Enköping. Tomten är under avstyckening. Fastigheten planeras med 19 framtida tomter samt ytterligare två tomter som i dag ägs av Enköpings kommun. Utdrag ur planbestämmelser: UTNYTTJANDEGRAD Högst en huvudbyggnad per tomt. Största byggnadsarean för huvudbyggnad är 150 kvm. Största sammanlagda byggnadsarean för komplementbyggnad är 50 kvm. Minsta tomtstorlek är 1200 kvm. PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE Byggnader skall förses med utkastare och dagvatten fördröjas lokalt inom tomtmark innan dagvattnet leds vidare via närliggande lågpunkter och diken. Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns. Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnad är 3 meter och den skall placeras minst 1,5 meter från fastighetsgräns. Högsta antal våningar: 2 UNDER AVSTYCKNING Fastigheten är under avstyckning. När detta är klart kan korrekt areal, ev inteckningar, ny adress samt rättigheter/belastningar redovisas. Kontakta mäklare Leif Eriksson på 0171-243 15 eller mail: leif.eriksson@maklarhuset.se för ytterligare information.

Utförande

VA

Kommunalt vatten och avlopp. Anslutningskostnader tillkommer.

Storlek

34 000 m²

Ekonomi

Pris

4 000 000 kr

Övrig information

Servitut

Fastigheten är under avstyckning.

Planbestämmelser

Plankarta med bestämmelser - detaljplan för del av Mällersta 1:1

Dokument

Länkar

Sökhjälp