Skriv ut

Skapa PDF

Kemivägen 2, Glanshammar

glanshammar

I anslutning till infarten från E18/E20 till Glanshammar ligger denna fastighet Skölv 2:23 samt Skölv 2:1 avsedd för småindustri.

Fakta

Typ av mark: Industritomt
Pris: 125 kr
Tomtarea: 38 000 m²
Karta

Information

Beskrivning

Fastigheten ligger i skyltläge för E18/E20 i ett mindre företagskluster med Saint-Gobain Sweden AB som det klart dominerande företaget.

Utförande

VA

Privat VA finns i närområdet

El

El finns i närområdet

Storlek

38 000 m²

Ekonomi

Pris

125 kr

Omgivning

Omgivning/natur

Nära till naturen och till Hjälmarens strand

Företag i närheten

Saint-Gobain Sweden AB samt div. mindre och medelstora företag finns i samhället

Parkeringsmöjligheter/garage

Goda i området

Närservice

ca: 1 km

Kommunikationer

Länsbussen trafikerar samhället

Skyltläge

Skyltläge utmed E18/E20

Vägbeskrivning

Från Örebro: åk västerut på E18/E20, ca 1 mil väster Örebro sväng av mot Glanshammar och efter 300 m ligger fastigheten på vänster sida innan den stora fabriken S-G Sweden AB.

Övrig information

Planbestämmelser

http://karta2.orebro.se/planpdf/18-GLA-639.pdf

Gemensamhets-anläggningar

Ga finns på del av fastigheten

Kemivägen 2
Sökhjälp