Ortofoto med lediga ytor markerade
Bråtebäcken 310, Bråtebäcken, Karlstad - IndustritomtLager/Logistik
Bråtebäcken 310, Bråtebäcken, Karlstad - IndustritomtLager/Logistik

Bråtebäcken | Karlstad

Favorit Dela

Bråtebäcken 310

Östra industriområdet, längs med E18. Flera större etableringar är gjorda och kvar finns 28 000 kvm avstyckningsbart område samt en tomt på 5000 m2.

Beskrivning

Marken styckas av på intressentens bekostnad efter planerad byggnation ( möjlig byggnation 40% av ytan, byggnadsskyldighet 30 %) Marken upplåts med tomträtt med avgäld som fastställs i 10-årsperioder. 2019 är kostnaden 12 kronor/kvm och år. Vid etablering tillkommer b.la. samtliga anslutningsavgifter.

Ekonomi

Pris/Överlåtelseavgift:

Marken styckas av och upplåts med tomträtt enligt kommunens Zonindelning för området 400 kr/kvm med en årlig 3% ränta


Utförande

VA:

Kan anslutas

El:

Kan anslutan


Omgivning

Skyltläge:

Möjlighet till gemensam skylt mot E18 siktgator genom trädridå.


Övrig information

Planbestämmelser:

Se plankartan


Visa hela beskrivningen

Länkar

Kontaktuppgifter

IK

mark och exploateringsingenjör

Ingegerd Karlsson

ingegerd.karlsson@karlstad.se

054- VISA NR 054-5406604

Marknadsförs av Karlstads Kommun

Intresseanmälan

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

När du skickar en intresseanmälan godkänner du vår personuppgiftspolicy.

Bråtebäcken 310