Teknikvägen

Vålberg , Vålberg
Spara Dela
Spara
Dela
Yta

85 000 m²

Pris

100 kr

Tillträde

Beskrivning

  • Industritomt

Detaljplanelagd som Industri intill järnväg/industrispår. Avstyckningsbart.

Övrig information

Planbestämmelser:

industrimark

Ekonomi

Pris:

100 kr

Prisinformation:

100 kr kvadratmeter, upplåts med tomträtt arrende till en avgäldsränta om 3% per år

Utförande

VA:

tillkommer

El:

tillkommer

Omgivning

Omgivning/natur:

Vålberg ligger vid Norsälven som mynnar ut i Vänern. Från marken är det ca 10 minuter till Vänern och älven, där ett av de bästa fiskevattnen finns.

Företag i närheten:

WLC, Wermlands Logistik Center AB , Karlstad Redskap AB, Nor-Schakt AB, AB Abia Industriautomatik, Lärkängens Bygg & Entreprenad, Röllunda Produkter AB, Billerud Korsnäs Gruvöns Bruk, Stora Enso Gruvöns Sågverk.

Närservice:

I Vålbergs centrum finns service i form av vårdcentral, livsmedelsaffär, bibliotek, bensinstation m.m.

Skyltläge:

Järnvägsanslutning

Vägbeskrivning:

Vålberg ligger efter E18/E45 och ca 10 minuter från Karlstads centrum. Tätorten har ett tydligt centrum med all nödvändig service. I området finns en bredd av företag som handel, industriföretag, bygg & entreprenad och hamn. I grannkommunen Grums, ca 10 minuter finns Billerud Korsnäs Gruvöns Bruk och Stora Enso Gruvöns Sågverk.

Kommunikationer

Kollektivtrafik i form av länstrafik.
Teknikvägen