Kramfors centrum
| Kramfors

Favorit Dela

Järnvägsgatan 18

Byggklar tomt i centrala Kramfors.

 • Kategori:

  Handel, Bostad, Övrigt

 • Tillträde:

  Enligt överenskommelse

 • Pris:

  885 000 kr. Enligt överenskommelse.

 • Tomtarea:

  1 425 m²

Merkurius 11 Detaljplan Fastighet på 1425 m2 som ägs av Kramfors kommun. Möjlighet till utvidgning av fastigheten kan vara möjlig om behov finns. Grannfastigheten ägs av det kommunala bolaget Krambo vilka ställer sig positiva. Detaljplanen säger ”Med Hb betecknat område får användas endast för handelsändamål och där så prövas lämpligt även för bostadsändamål”. Det finns inte reglerat att det måste vara handel i bottenplan. Det går bra med bara bostäder. Utifrån en enkel beräkning finns det cirka 500 kvm BYA som kan bebyggas i tre våningar (höjd 10,6meter). Sedan finns det cirka 250 kvm BYA med beteckningen ”överbyggd gård”, vilket oftast innebär en låg byggnad med gårdsyta/terrass/parkering på taket med utgång från andra planet. Utöver det så går det att bygga uthus och andra komplementbyggnader längre bak på fastigheten. Det går bra att bygga balkonger mot innergården, VA-anslutning: ca 12.000 kr per lägenhet ( räkneexempel 30 lägenheter x 12.000 kr = 360.000 kr ) Elanslutning: EON är nätägare och lämnar offert enligt era behov. Fiber: Fiberstråk finns på gatan ovanför. Det är 100-150 meter till kopplingsskåpet. Planeras för en utbyggnad då intresset är väldigt högt i området. Kapacitetsmässigt, beskriv behovet så tar vi fram en teknisk lösning och ett pris på de tjänster ni efterfrågar. Närhet till Resecentrum. Kommunikationsnod för järnväg, buss, taxi. 400 meter. Närhet till skolor. Ådalsskolans gymnasium 500 meter, Campus Kramfors 1500 meter. Mycket central detaljplanerad tomt i Kramfors stad för bostäder och eventuell handel.

Ekonomi

Pris:

885 000 kr. Enligt överenskommelse.


Utförande

VA:

I direkt anslutning

El:

i direkt anslutning


Omgivning

Omgivning/natur:

Direkt närhet till natur. 1,2 km till Flogstabadet 50-meters utomhusbassäng, elsljusspår, naturreservat, fiske

Företag i närheten:

Polis, handel, dataföretag, kommunal service, resecentrum

Parkeringsmöjligheter/garage:

Finns

Närservice:

Handel och kommunalservice. 350 meter till Christoffer Gallerian

Kommunikationer:

Tåg, buss, taxi samt vissa anslutningar till Höga Kusten Airport

Skyltläge:

Mycket bra skyltläge med riksväg 90 och resecentrum i närheten

Vägbeskrivning:

Ligger i närhet till Riksväg 90, resecentrum järnväg, buss och taxi samt anslutningsmöjlighet till High Coast Airport.


Övrig information

Planbestämmelser:

Se bifogad fil

Visa hela beskrivningen

Dokument

Kontaktuppgifter

Janne Mellander

Janne Mellander

janne.mellander@kramfors.se

0612 VISA NR 0612-80106

070- VISA NR 070-3540106

Marknadsförs av Kramfors kommun
Biblioteksgatan 4
87280 KRAMFORS
Järnvägsgatan 18