Bettorp | Örebro

Favorit Dela

Skottvägen/Kulvägen

Bettorp erbjuder ett flertal attraktiva tomtlägen på Skottvägen och Kulvägen i nära anslutning till riksväg 50 och europavägarna E18/E20.

Beskrivning

Bettorp är ett stort område för verksamheter och ligger i direkt anslutning till såväl riksväg 50 som europavägarna E18 och E20. Här finns attraktiva etableringslägen längs huvudstråken och längre in i området. Befintlig verksamhet är blandad med handel (bilförsäljning), tillverkning, lager och kontor samt undervisningslokaler. Bettorps utökning österut längs med E18/E20 är tänkt för medelstor industri med möjlighet till större etableringar. För etablering i skyltläge längs med motorvägarna krävs god utformning av byggnader för att skapa en attraktiv entré till Örebro österifrån.

Ekonomi

Pris:

350-550 kr/kvm beroende på läge i området.


Utförande

VA:

VA-försörjning finns fram till tomtgräns. Anslutning ingår inte i markpriset. prisuppgift kan fås via Tekniska förvaltningen i Örebro på 019-211000.

El:

El finns i anslutning till fastigheterna, ingår inte i pris.


Omgivning

Omgivning/natur:

Området är ett utpräglat industriområde med närhet till natur och stora grönområden.

Företag i närheten:

Exempel på företag i området är Hörmann (garage- och indusriportar), Rejmes , Toyota, Lexus, och BMW (bilförsäljning) samt Emba Machinery (tillverkning) och Mega (handel).

Parkeringsmöjligheter/garage:

Möjligheterna är goda.

Närservice:

Ca 400 m till närmaste restaurang och ca 1 km till närmaste dagligvaruhandel.

Kommunikationer:

Kollektivtrafik finns i området.

Skyltläge:

Fastigheterna är belägna i både innerlägen och i attraktiva skyltlägen.

Vägbeskrivning:

Området kan nås via trafikplats Munkatorp samt via riksväg 50, trafikplats Norrplan.


Övrig information

Övriga gravatitioner:

Ingen belastning finns. kommunal mark till 100 %.

Planbestämmelser:

Detaljplan1880-P726. Detaljplanen är avsedd för lättare industri, handel, kontor och bilservice.

Gemensamhets-anläggningar:

Ingen gemensamhetsanläggning.


Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

Anders Nyberg

Anders Nyberg

anders.nyberg@orebro.se

019- VISA NR 019-214046

070- VISA NR 070-3904046

Marknadsförs av Örebro Kommun, Stadsbyggnad
orebro.se

Intresseanmälan

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

När du skickar en intresseanmälan godkänner du vår personuppgiftspolicy.

Skottvägen/Kulvägen