Bettorp
| Örebro

Favorit Dela

Skottvägen/Kulvägen

Bettorp erbjuder ett flertal attraktiva tomtlägen på Skottvägen och Kulvägen i nära anslutning till riksväg 50 och europavägarna E18/E20.

 • Kategori:

  Industritomt, Handel, Lager/Logistik, Övrigt

 • Tillträde:

  Detaljplan färdig slutet 2018.

 • Pris:

  350-550 kr/kvm beroende på läge i området.

 • Tomtarea:

  300 000 m²

Bettorp är ett stort område för verksamheter och ligger i direkt anslutning till såväl riksväg 50 som europavägarna E18 och E20. Här finns attraktiva etableringslägen längs huvudstråken och längre in i området. Befintlig verksamhet är blandad med handel (bilförsäljning), tillverkning, lager och kontor samt undervisningslokaler. Bettorps utökning österut längs med E18/E20 är tänkt för medelstor industri med möjlighet till större etableringar. För etablering i skyltläge längs med motorvägarna krävs god utformning av byggnader för att skapa en attraktiv entré till Örebro österifrån.

Ekonomi

Pris:

350-550 kr/kvm beroende på läge i området.


Utförande

VA:

VA-försörjning finns fram till tomtgräns. Anslutning ingår inte i markpriset. prisuppgift kan fås via Tekniska förvaltningen i Örebro på 019-211000.

El:

El finns i anslutning till fastigheterna, ingår inte i pris.


Omgivning

Omgivning/natur:

Området är ett utpräglat industriområde med närhet till natur och stora grönområden.

Företag i närheten:

Exempel på företag i området är Hörmann (garage- och indusriportar), Rejmes , Toyota, Lexus, och BMW (bilförsäljning) samt Emba Machinery (tillverkning) och Mega (handel).

Parkeringsmöjligheter/garage:

Möjligheterna är goda.

Närservice:

Ca 400 m till närmaste restaurang och ca 1 km till närmaste dagligvaruhandel.

Kommunikationer:

Kollektivtrafik finns i området.

Skyltläge:

Fastigheterna är belägna i både innerlägen och i attraktiva skyltlägen.

Vägbeskrivning:

Området kan nås via trafikplats Munkatorp samt via riksväg 50, trafikplats Norrplan.


Övrig information

Övriga gravatitioner:

Ingen belastning finns. kommunal mark till 100 %.

Planbestämmelser:

Detaljplan1880-P726. Detaljplanen är avsedd för lättare industri, handel, kontor och bilservice.

Gemensamhets-anläggningar:

Ingen gemensamhetsanläggning.


Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

Anders Nyberg

Anders Nyberg

anders.nyberg@orebro.se

019- VISA NR 019-214046

070- VISA NR 070-3904046

Marknadsförs av Örebro Kommun, Stadsbyggnad
Box 33400
70135 ÖREBRO
orebro.se
Skottvägen/Kulvägen