Skriv ut

Skapa PDF

Skottvägen/Kulvägen, Bettorp

örebro

Bettorp erbjuder ett flertal attraktiva tomtlägen på Skottvägen och Kulvägen i nära anslutning till riksväg 50 och europavägarna E18/E20.

Fakta

Typ av mark: Handel, Industritomt, Lager/Logistik, Övrigt
Pris: 350-550 kr/kvm beroende på läge i området.
Tomtarea: 300 000 m²
Tillträde: Detaljplan färdig slutet 2018.
Karta

Information

Beskrivning

Bettorp är ett stort område för verksamheter och ligger i direkt anslutning till såväl riksväg 50 som europavägarna E18 och E20. Här finns attraktiva etableringslägen längs huvudstråken och längre in i området. Befintlig verksamhet är blandad med handel (bilförsäljning), tillverkning, lager och kontor samt undervisningslokaler. Bettorps utökning österut längs med E18/E20 är tänkt för medelstor industri med möjlighet till större etableringar. För etablering i skyltläge längs med motorvägarna krävs god utformning av byggnader för att skapa en attraktiv entré till Örebro österifrån.

Utförande

VA

VA-försörjning finns fram till tomtgräns. Anslutning ingår inte i markpriset. prisuppgift kan fås via Tekniska förvaltningen i Örebro på 019-211000.

El

El finns i anslutning till fastigheterna, ingår inte i pris.

Storlek

300 000 m²

Ekonomi

Pris

350-550 kr/kvm beroende på läge i området.

Omgivning

Omgivning/natur

Området är ett utpräglat industriområde med närhet till natur och stora grönområden.

Företag i närheten

Exempel på företag i området är Hörmann (garage- och indusriportar), Rejmes , Toyota, Lexus, och BMW (bilförsäljning) samt Emba Machinery (tillverkning) och Mega (handel).

Parkeringsmöjligheter/garage

Möjligheterna är goda.

Närservice

Ca 400 m till närmaste restaurang och ca 1 km till närmaste dagligvaruhandel.

Kommunikationer

Kollektivtrafik finns i området.

Skyltläge

Fastigheterna är belägna i både innerlägen och i attraktiva skyltlägen.

Vägbeskrivning

Området kan nås via trafikplats Munkatorp samt via riksväg 50, trafikplats Norrplan.

Övrig information

Övriga gravatitioner

Ingen belastning finns. kommunal mark till 100 %.

Planbestämmelser

Detaljplan1880-P726. Detaljplanen är avsedd för lättare industri, handel, kontor och bilservice.

Gemensamhets-anläggningar

Ingen gemensamhetsanläggning.

Länkar

Skottvägen/Kulvägen
Sökhjälp