Skriv ut

Skapa PDF

Oxtorgsgatan 10, Centrum

åtvidaberg

Här får två nya flerfamiljshus uppföras, på vardera 4 våningar och 400 kvm byggnadsarea. Mycket centralt läge.

Fakta

Typ av mark: Bostad
Pris: 800 000 kr. Priset är per fastighet, Hantverkaren 4 resp Hantverkaren 5 och exklusive VA-anslutning
Tomtarea: 1 400 m²
Karta

Information

Beskrivning

Åtvidabergs kommun har ett flertal markområden i attraktiva bostadsområden med färdiga detaljplaner för flerbostadshus. Vi välkomnar samarbeten med byggföretag som är intresserade av bostadsbyggnation och uppmuntrar särskilt byggnation av hyresrätter. Åtvidabergs kommun är en växande kommun. Kommunen har ett attraktivt läge som bostadsort med närhet till storstädernas arbetsmarknad genom goda kommunikationer. Vi har en befolkningsprognos fram till 2025 som visar att vi kommer att bli fler invånare varje år, med en ökning på minst 200 invånare. Det är redan idag stor efterfrågan på bostäder i Åtvidaberg och det finns i synnerhet behov av nybyggnation av framförallt flerbostadshus, främst hyresrätter men även bostadsrätter. Vi ser även att behovet av tillgänglighetsanpassade bostäder är stort framför allt för de något äldre åldersgrupperna som letar efter en mer lättskött bostad. Åtvidabergs kommun arbetar med markanvisning i form av direktanvisning, vilket innebär att byggherrar lämnar in intresseanmälan, där man anger vilken/vilka tomter man är intresserad av, upplåtelseform samt gärna referensobjekt. Vid intresse, klicka på följande länk till kommunens hemsida för mer information gällande projekten, processen, kontaktpersoner och ev. intresseanmälan: www.atvidaberg.se/byggnationflerbostadshus.

Utförande

VA

Kontakta Åtvidabergs Vatten AB

El

Kontakta E.ON

Storlek

1 400 m²

Ekonomi

Pris

800 000 kr. Priset är per fastighet, Hantverkaren 4 resp Hantverkaren 5 och exklusive VA-anslutning

Taxeringsvärde

153 000 kr

Omgivning

Närservice

Mataffär, systembutik, sportaffär, blomsterbutik, guldsmed mm

Kommunikationer

Åtvidabergs resecentrum inom 5 min promenad

Övrig information

Servitut

Belastas av ledningsrätt starkström, jordkabel, ledning mm

Planbestämmelser

Se bilder

Gemensamhets-anläggningar

Gemensamparkering för båda fastigheterna

Dokument

Länkar

Oxtorgsgatan 10
Sökhjälp