Insperation och vy

Centrum | Åtvidaberg

Favorit Dela

Oxtorgsgatan 10

Här får två nya flerfamiljshus uppföras, på vardera 4 våningar och 400 kvm byggnadsarea. Mycket centralt läge.

Beskrivning

Åtvidabergs kommun har ett flertal markområden i attraktiva bostadsområden med färdiga detaljplaner för flerbostadshus. Vi välkomnar samarbeten med byggföretag som är intresserade av bostadsbyggnation och uppmuntrar särskilt byggnation av hyresrätter. Åtvidabergs kommun är en växande kommun. Kommunen har ett attraktivt läge som bostadsort med närhet till storstädernas arbetsmarknad genom goda kommunikationer. Vi har en befolkningsprognos fram till 2025 som visar att vi kommer att bli fler invånare varje år, med en ökning på minst 200 invånare. Det är redan idag stor efterfrågan på bostäder i Åtvidaberg och det finns i synnerhet behov av nybyggnation av framförallt flerbostadshus, främst hyresrätter men även bostadsrätter. Vi ser även att behovet av tillgänglighetsanpassade bostäder är stort framför allt för de något äldre åldersgrupperna som letar efter en mer lättskött bostad. Åtvidabergs kommun arbetar med markanvisning i form av direktanvisning, vilket innebär att byggherrar lämnar in intresseanmälan, där man anger vilken/vilka tomter man är intresserad av, upplåtelseform samt gärna referensobjekt. Vid intresse, klicka på följande länk till kommunens hemsida för mer information gällande projekten, processen, kontaktpersoner och ev. intresseanmälan: www.atvidaberg.se/byggnationflerbostadshus

Utförande

VA:

Kontakta Åtvidabergs Vatten AB

El:

Kontakta E.ON


Omgivning

Närservice:

Mataffär, systembutik, sportaffär, blomsterbutik, guldsmed mm

Kommunikationer:

Åtvidabergs resecentrum inom 5 min promenad


Övrig information

Servitut:

Belastas av ledningsrätt starkström, jordkabel, ledning mm

Planbestämmelser:

Se bilder

Gemensamhets-anläggningar:

Gemensamparkering för båda fastigheterna


Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

KL

MEX-ingenjör

Klas Liljestrand

klas.liljestrand@atvidaberg.se

0120 VISA NR 0120-83387

Marknadsförs av Åtvidabergs kommun
atvidaberg.se

Intresseanmälan

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

När du skickar en intresseanmälan godkänner du vår personuppgiftspolicy.

Oxtorgsgatan 10