Äppelbovägen

Västra Vansbro , Vansbro
Spara Dela
Spara
Dela
Yta

7 500 m²

Pris

Tillträde

Beskrivning

  • Industritomt

Industritomt på 7 500 kvm.

• Detaljplanelagd för småindustri. • Området är inte avstyckat i tomter. • Största byggnadsarea är 30 procent av tomtarea. • Vatten/avlopp finns draget i närliggande lokalgata, och kan kopplas in på områdena. El finns inte indraget till industriområdena, men däremot till närliggande fastigheter. Potentiella företag, vilka bygger på tomterna, ordnar egen elanslutning efter kontakt med Ellevio
Äppelbovägen