Äppelbovägen

Västra Vansbro , Vansbro
Spara Dela
Spara
Dela
Yta

5 798 m²

Pris

Tillträde

Beskrivning

  • Industritomt

Västra Vansbro Industriområde på 5 798 kvadratmeter.

• Detaljplanelagd för småindustri.
• Högsta byggnadshöjd är sju meter.
• Området är inte avstyckat i tomter.
• Finns inga angivelser kring hur stor del av tomtarean som får bebyggas.
• Vatten/avlopp finns indraget.

Äppelbovägen