Skriv ut

Skapa PDF

Verkstadsvägen, Grönalid

vansbro

Område (10 017 kvm) på Grönalid.

Fakta

Typ av mark: Industritomt
Tomtarea: 10 017 m²
Karta

Information

Beskrivning

Detaljplanelagt för småindustri. Området är inte avstyckat i tomter. Högsta byggnadshöjd är åtta meter. Största byggnadsarea är 35 procent av tomtarean. Vatten/avloppsanslutning finns avsatt till varje område. El finns inte indraget till industriområdena, men däremot till närliggande fastigheter. Potentiella företag, vilka bygger på tomterna, ordnar egen elanslutning efter kontakt med Ellevio.

Storlek

10 017 m²

Länkar

Verkstadsvägen
Sökhjälp