Skriv ut

Skapa PDF

Örkroken 25, Ältaberg

älta

Nyproduktion inom Ältabergs verksamhetsområde - anpassas efter hyresgästens önskemål - knappt 6.000 kvm - den sista utvecklingsbara tomten...

Fakta

Typ av ledig lokal: Industri/Verkstad, Kontor, Lager/Logistik
Hyra: Hyran sätts enligt överens kommelse
Storlek: 100 - 7 300 m²
Karta

Information

Beskrivning

I det populära och närliggande Ältabergs verksamhetsområde planerar vi att uppföra en industri-lagerbyggnad om knappt 6.000 kvm, helt anpassad efter våra hyresgästers önskemål. Byggnaden kommer kunna uppföras med 18 m i byggnadshöjd, delbar med upp till 8 st industriportar och attraktivt skyltläge mot Tyresövägen. Byggnaden uppförs i samråd med blivande hyresgäst/-er, med en stomme av stål eller betong. Ytterväggar: Betongsockel, Paroc alt. betongsandwich. Installationer: El, fiber och VA - övrigt anpassas efter önskemål.

Utförande

Antal rum

anpassningsbart

Planlösning

Anpassas efter hyresgästens önskemål - se förslag på planlösning nedan.

Teknisk information

Takhöjd

18 m

Uppvärmning

Enl överenskommelse.

Hiss

Ja

Lokalen kan nås via

Inom Ältabergs verksamhetsområde har ett stort antal verksamheter etablerat sig i de senaste åren. Inom tomten finns parkeringsmöjligheter och körytor för lastning/lossning.

Ytor Min Max Kr/m2/år
Kontor 100 1 300
Industri/Verkstad 100 3 000
Lager/Logistik 100 3 000

Ekonomi

Hyra

Hyran sätts enligt överens kommelse

Omgivning

Omgivning/natur

Naturmark och skog omger Ältabergs verksamhetsområde med Tyresövägen som följer området utefter fastigheten.

Företag i närheten

Ältabergs verksamhetsområde har en stor variation av företag etablerade inom området. Tonvikten är handel med skrymmande varor.

Parkeringsmöjligheter/garage

Inom kvartersmark kommer ett antal parkeringsplatser att vara möjliga, jämte körbara ytor för lastbilar.

Närservice

Tyresö centrum finns ca 3 km utefter Tyresövägen.

Kommunikationer

Mycket bra busskommunikationer till Tyresö Centrum från Stockholm.

Skyltläge

Attraktivt skyltläge mot Tyresövägen.

Vägbeskrivning

Nynäsvägen 73:an söderut mot Tyresövägen från Stockholm, tag avfart mot Tyresö, väg 229. Följ väg 229 till avfarten mot Ältaberg. I rondellen ta andra avfarten mot Grustagsvägen och följ vägen tills du kommer till Örkroken som är första lokalgatan till höger. Örkroken 25 finner ni på höger sida.

Övrig information

Övrigt

Byggnaden kommer anpassas till verksamheten och enligt hyresgästens/-ernas önskemål fullt ut.

Dokument

Örkroken 25
Sökhjälp