Ältaberg
| Älta

Favorit Dela

Örkroken 25

Nyproduktion inom Ältabergs verksamhetsområde - anpassas efter hyresgästens önskemål - knappt 6.000 kvm - den sista utvecklingsbara tomten...

 • Kategori:

  Industri/Verkstad, Lager/Logistik, Kontor

 • Hyra:

  Hyran sätts enligt överens kommelse

 • Storlek:

  100 - 7 300 m²

I det populära och närliggande Ältabergs verksamhetsområde planerar vi att uppföra en industri-lagerbyggnad om knappt 6.000 kvm, helt anpassad efter våra hyresgästers önskemål. Byggnaden kommer kunna uppföras med 18 m i byggnadshöjd, delbar med upp till 8 st industriportar och attraktivt skyltläge mot Tyresövägen. Byggnaden uppförs i samråd med blivande hyresgäst/-er, med en stomme av stål eller betong. Ytterväggar: Betongsockel, Paroc alt. betongsandwich. Installationer: El, fiber och VA - övrigt anpassas efter önskemål.
 • Total yta

  7300 m2

Ytor Min Max Kr/m2/år
Kontor 100 1 300
Industri/Verkstad 100 3 000
Lager/Logistik 100 3 000

Ekonomi


Utförande

Fastighetsbeteckning:

Nacka Älta 10:52

Antal rum:

anpassningsbart

Planlösning:

Anpassas efter hyresgästens önskemål - se förslag på planlösning nedan.


Teknisk information

Takhöjd:

18 m

Uppvärmning:

Enl överenskommelse.

Lokalen kan nås via:

Inom Ältabergs verksamhetsområde har ett stort antal verksamheter etablerat sig i de senaste åren. Inom tomten finns parkeringsmöjligheter och körytor för lastning/lossning.

Hiss:

Ja


Omgivning

Omgivning/natur:

Naturmark och skog omger Ältabergs verksamhetsområde med Tyresövägen som följer området utefter fastigheten.

Företag i närheten:

Ältabergs verksamhetsområde har en stor variation av företag etablerade inom området. Tonvikten är handel med skrymmande varor.

Parkeringsmöjligheter/garage:

Inom kvartersmark kommer ett antal parkeringsplatser att vara möjliga, jämte körbara ytor för lastbilar.

Närservice:

Tyresö centrum finns ca 3 km utefter Tyresövägen.

Kommunikationer:

Mycket bra busskommunikationer till Tyresö Centrum från Stockholm.

Skyltläge:

Attraktivt skyltläge mot Tyresövägen.

Vägbeskrivning:

Nynäsvägen 73:an söderut mot Tyresövägen från Stockholm, tag avfart mot Tyresö, väg 229. Följ väg 229 till avfarten mot Ältaberg. I rondellen ta andra avfarten mot Grustagsvägen och följ vägen tills du kommer till Örkroken som är första lokalgatan till höger. Örkroken 25 finner ni på höger sida.


Övrig information

Övrigt:

Byggnaden kommer anpassas till verksamheten och enligt hyresgästens/-ernas önskemål fullt ut.

Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

HF

Henry Fors

henry.fors@vfors.se

070- VISA NR 070-8887502

Marknadsförs av V Fors AB
Apollovägen 28A
13244 Saltsjö-Boo
Örkroken 25