<< Tillbaka till beskrivningen

Grustagsgatan 13, Väla Södra / Väla Norra

Fastigheten

Fastigheten

Kök

Markport

Lager

Lagerdel

Kontor