<< Tillbaka till beskrivningen

Skrittvägen 3

Lastbryggorna

Lager utan ställage

Utan ställage, mot utlastningen.

Utlastningen under entresolplanet

Lager med ställage

Entresolplanet

Få pelare i lagret