Skriv ut

Skapa PDF

Bolag inom Trafikutbildningsbranschen.

Fakta

Bransch: Tjänsteföretag
Omsättning: 28 000 000 kr
Geografi: Ospecificerad ort

Information

Beskrivning

Bolag bestående av ett brett utbud av produkter och tjänster inom området trafik och fordon. Bolaget erbjuder därutöver försäljning av produkter kopplade till området. Verksamheten är gedigen och väl inarbetad med stabil resultatutveckling över åren. Genom det väl diversifierade produktutbudet uppnås stabilitet i omsättning och utvecklingsmöjligheterna är flera.

Utförande

Bransch

Tjänsteföretag

Verksamhet

Ett väl inarbetat Bolag med lokal förankring erbjuds nu till försäljning. Bolaget har flera intressanta intäktsmöjligheter och visar en stabil ekonomisk tillväxt över åren. Verksamheten bedriver utbildning inom trafik men försäljer även produkter där marknaden med fördel kan utökas till större geografiska områden. Bolagets höga servicenivå är ett givet konkurrensmedel tillsammans med certifieringar och tillstånd för flera obligatoriska utbildningsmoment. Bland kunderna återfinns flera stora aktörer, knutna till Bolaget via avtal.

Resultat

Vinst

Ekonomi

Omsättning

28 000 000 kr

Varför är detta en bra investering?

Bland förvärvets styrkor återfinns bland annat en väl inarbetad verksamhet med trogna kundrelationer. Den höga servicenivån och ett brett produktutbud gör investeringsmöjligheten mycket intressant. Bolaget har genomgående goda ekonomiska resultat med en stabil tillväxt över åren. Med flera stora kunder knutna till Bolaget via avtal. Varumärket är väl inarbetat och Bolaget är certifierade och godkända för flera obligatoriska utbildningar.

Länkar

Sökhjälp