Skriv ut

Skapa PDF

Inarbetad verksamhet inom plåtbearbetning.

Fakta

Bransch: Tillverkande företag
Omsättning: 10 000 kr
Antal anställda: 7
Geografi: Ospecificerad ort

Information

Beskrivning

Bolaget har sedan starten verkat som underleverantör åt övrig tillverkande industri med inriktning inom främst plåtbearbetning i stål, aluminium och rostfritt. Bolagets tjänster och produkter ska motsvara kundernas önskemål och krav samt hålla en hög leveranssäkerhet. Verksamheten är belägen i en större stad längst norrlandskusten och bedrivs i egenägda lokaler. Bolagets omsättning uppgick till ca 9 Mkr per 2017 med ett rörelseresultat på ca 0,8 Mkr.

Utförande

Bransch

Tillverkande företag

Antal anställda

7

Verksamhet

Bolaget erbjuder bland annat plasmaskärning, legotillverkning, kantpressning, klippning, svetsning i plåtstång och rör i stål samt aluminium. Uppdragen kan variera med allt från enstaka detaljer till kompletta produkter. En del av produktionen utgörs även utveckling och tillverkning av egna produkter. Ca 80 % av produktionen sker till en stor och stabil kund och stor del av Bolagets maskinpark är anpassad för just tillverkning denna kunds produkter. Bolaget har i dagsläget 7 kompetenta medarbetare vilka samtliga arbetar inom mekanisk tillverkning. Produktionen sker i en egenägd fastighet med en total lokalytan på ca 600 m2 varav ca 525 m2 produktionslokaler. Marknaden för Bolagets produkter följer i stor bygg-branschen som under de senaste åren har haft en stor uppgång. Bolaget arbetar främst med lokala kunder och marknaden i den kommun vari Bolaget är verksam ser mycket bra ut då kommunen lägger ner stort arbete på att växa i både antal företag och befolkningstal.

Resultat

Vinst

Ekonomi

Omsättning

10 000 kr

Varför är detta en bra investering?

Bolaget har en hög leveranssäkerhet Produktionen är flexibel och kan snabbt ställas om för att anpassas till efterfrågan. Bolaget har ett väl inarbetat samarbete med sin största kund samt en maskinpark som är anpassad till kundens produkter.

Länkar

Sökhjälp