Skriv ut

Skapa PDF

Installations- och servicepartner.

Fakta

Bransch: Tjänsteföretag
Omsättning: 70 000 000 kr
Geografi: Ospecificerad ort

Information

Beskrivning

Bolaget har efter många år på marknaden en stark marknadsposition som fullservicepartner inom sitt segment. Detta i kombinationen med ett brett produkt- och tjänsteerbjudande har resulterat i en organisation som besitter mycket kunskap och erfarenhet. Genomsnittlig anställningstid uppgår till cirka 15 år. Kunderna utgörs huvudsakligen av olika typer av fastighetsägare.

Utförande

Bransch

Tjänsteföretag

Verksamhet

Bolaget är en fullservicepartner, vilket inkluderar försäljning av produkter, installation, reparation och service. Bolaget särskiljer sig gentemot konkurrenterna genom att tillhandahålla ett bredare produkt- och tjänsteutbud. Bolaget hade under 2016 över 1 500 kunder och som främst utgjordes av olika typer av fastighets­ägare såsom privata fastighetsbolag, kommunala fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Verksamheten bedrivs i egenägda lokaler i Väst­sverige. Bolaget har uppvisat en relativt jämn omsättning under de senaste tio åren.

Resultat

Vinst

Ekonomi

Omsättning

70 000 000 kr

Varför är detta en bra investering?

Långvariga kundrelationer. Över 30 år på marknaden har resulterat i många långvariga kundrelationer. Bred kundbas. Bolaget hade över 1 500 under 2016. Kunskap och erfarenhet. Bolagets anställda har en genomsnittlig anställningstid om 15 år. Erfarna arbetsledare. Samtliga arbetsledare har arbetat många år på Bolaget. Stark underliggande marknad. Antalet byggnader och bostäder blir kontinuerligt fler i Sverige vilket innebär en hög underliggande efterfrågan avseende installation, service och reparation. Dessutom är det brist på auktori­serade och ackrediterade installationsföretag samt att det är en brist på tekniker och installa­törer på marknaden.

Länkar

Sökhjälp