Skriv ut

Skapa PDF

Bokbindarvägen 26-28, Hägersten

hägersten

Hyresfastigheten Boktryckaren 1 i Hägersten säljes i rak fastighetsaffär, enskilt eller i paket med två närliggande hyresfastigheter.

Fakta

Typ av fastighet till salu: Bostad
Storlek: 636 m²
Karta

Information

Beskrivning

Hyresfastigheten Boktryckaren 1 i Hägersten säljes i rak fastighetsaffär, enskilt eller i paket med två närliggande hyresfastigheter. Fastigheterna är fullt uthyrda och inrymmer totalt 72 lägenheter i mindre storlekar. FASTIGHETSBESKRIVNING Hyresfastighet med attraktivt läge i Hägersten säljes enskilt eller i paket tillsammans med närliggande fastigheterna Tryckarket 6 med adress Bokbindarvägen 55 och Kamreraren 2 med adress Inteckningsvägen 9-15. Fastigheten har en markareal av 1488 kvm. På fastigheten finns en byggnad i form av ett låghus i tre plan ovan mark samt källare och vind. Byggnaden upptar ca 20% av markarealen. Byggnaden rymmer 18 st bostadslägenheter samt 1 lokal. Bostäderna består av 1:or och 2:or mellan 28-39 kvm.       Alla lägenheter har balkong. Källaren inrymmer tvättstuga med moderna maskiner, lägenhetsförråd samt cykelförråd. Fastigheten är fullt uthyrd. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till 688 kvm och utgörs till 92% av bostäder (636 kvm) samt till 8% av lokalyta (52 kvm). Byggnaden uppfördes 1939 och stambyttes mellan 1999-2001 avseende köks - och badrumsstammar. Lägenheterna totalrenoverades samtidigt med stambytet. Fasad och fönster renoverades 2012/2013. Den obebyggda delen av fastigheten utgörs av gräsytor samt stenbelagda kommunikationsytor. OMGIVNING/NÄRSERVICE ÖVRIGT Hyresförhandling pågår, generellt har parterna kommit överens om 0,7% för 2017. INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGAR Försäljningen sker av likvidatorn advokaten Odd Swarting för Carl Gustaf Johnzons, Madeleine Rosengrens, Peter Johnszons och John C-E Tuvefalks enkla bolag vilket gemensamt äger fastigheterna Boktryckaren 1 och Tryckarket 6 samt tomträtten till fastigheten Kamreraren 2. Försäljningspromemorian grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende försäljningspromemorians riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i försäljningspromemorian eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten. Köpare av fastigheten har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten. Mottagare av försäljningspromemorian förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd. Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av denna försäljningspromemoria, att lämna indikativa, ej bindande, bud på fastigheten, se vidare om tidsplan Försäljningen kommer att genomföras som en rak fastighetsaffär. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader. 10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten. TIDPLAN FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS. Visning av fastigheten sker efter överenskommelse. Visning fram till: 2017-10-13 Indikativt bud senast: 2017-10-23 Loi samt due dilligence: Löpande Överlåtelseavtal tecknas senast: Enligt överenskommelse Tillträde senast: Enligt överenskommelse SERVITUT Avtalsservitut förbud mot viss byggnad, Last 01-IM2-39/476 - 1, 1939-02-01 BYGGNADSBESKRIVNING Hyreshusenhet, bostäder och lokaler (321) Byggnad, värde: 8 264 000 kr Mark, värde: 3 428 000 kr Summavärde: 11 692 000 kr Taxeringsår: 2016 Värdeår: 1963.

Byggnader

Byggnad 1

Byggår

1939

TV

Fiber 1000 Mbit/sek

Grund

Betongplatta

Stomme

Betong

Fasad

Puts

Fönstertyp

2-glas

Ventilation

Självdrag

Vatten/avlopp

Kommunalt VA

Uppvärmning

Bergvärme

Ytor Antal Area
Bostad 636
Tomtarea 1 488

Ekonomi

Hyresintäkt

1 188 000 kr/år

Driftkostnad

358 167 kr/år

Dokument

Länkar

Sökhjälp