Skriv ut

Skapa PDF

Åkeri inom mjölk- och miljötransporter.

Fakta

Bransch: Transportföretag
Omsättning: 66 000 000 kr
Geografi: Ospecificerad ort

Information

Beskrivning

Bolaget är ett fristående transportföretag med 50 årig historia. Bolaget har en omsättning på 66 mkr och en EBITDA på 5,7 mkr. Bolaget har starka och stabila kunder med ca 60 % av omsättningen på egna kunder. Bolaget ingår i en åkerigrupp i Nordöstra Småland som är till salu och som tillsammans omsätter över 120 mkr.

Utförande

Bransch

Transportföretag

Verksamhet

Bolaget är verksamt inom mjölk- och miljötransporter, fjärrfrakt, styckegods och entreprenad. Bolaget har en bred kundstock inom olika branscher och geografiska områden. Den största enskilda kunden står för ca 25 % av omsättningen. Verksamheten bedrivs i ändamålsenliga lokaler i en stad i nordöstra Småland. Fastighetsbolaget som är hyresvärd är delägt av bolaget. Bolaget har 29 ekipage och en lojal och kunnig personal- styrka på 57 anställda. I bolaget ingår också två hyresfastigheter som inte kommer ingå i försäljningen.

Resultat

Vinst

Ekonomi

Omsättning

66 000 000 kr

Varför är detta en bra investering?

Verksamheten baseras på flera ben. Bolagets största kunder är stora och starka bolag. 60 % av omsättningen på egna kunder. Välrenommerat bolag med över 50 års historia. Möjlighet för en köpare att köpa hela företagsgrup- pen och få en stark lokal position med en total omsättning på över 120 mkr.

Länkar

Sökhjälp