Skriv ut

Skapa PDF

Ödmanssonsgatan 24, Centralt

landskrona

Välskött fastghet bra beläget i centrala Landskrona. Gröna omgivningar och all service runt knuten.

Fakta

Typ av fastighet till salu: Bostad
Pris: 9 900 000 kr
Storlek: 784 m²
Karta

Information

Beskrivning

Välskött fastighet bra beläget i centrala Landskrona. Gröna omgivningar och all service runt knuten. FASTIGHETSBESKRIVNING Välskött hyreshus byggt 1934 med 14 lägenheter. Huset är  3½ våningar med inredningsbar vind och källare med tvättstuga, pannrum och förråd. Ett trapphus med balkonger. Lägenheterna fördelar sig på 7 st ettor, 4 stycken tvåor och tre stycken treor har en bra standard med nyare kök och badrum. Vinden är tomställd och kan inredas till ytterligare två lägenheter. Avloppen är relinade. Grön och trevlig innergård mot grönområde och lekplats. OMGIVNING/NATUR Landskrona ligger vackert mot Öresund och har färjeförbindelse med Ven. Fastigheten ligger lungt med restauranger, affärer och all service på kort promenadavstånd. KOMMUNIKATIONER Bra kommunikationer med buss, lätt att ta sig ut på motorvägarna eller tågstationen. Färja till Ven. ÖVRIGT INSTRUKTION OM FÖRSÄLJNING FÖRUTSÄTTNINGARFörsäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. FÖRSÄLJNINGSPROCESSENPotentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Byggnader

Byggnad 1

Byggår

1934

Grund

Källare

Stomme

Tegel

Fasad

Tegel

Fönstertyp

2-glas

Vatten/avlopp

Kommunalt VA

Uppvärmning

Fjärrvärme

Ytor Antal Area
Bostad 784
Tomtarea 707

Ekonomi

Pris

9 900 000 kr

Hyresintäkt

751 000 kr/år

Driftkostnad

208 173 kr/år

Länkar

Sökhjälp