S3420 | Ospecifierad ort

Favorit Dela

Utvecklingsbar åkerifastighet med stora markytor.

Beskrivning

Bolaget äger en fastighet belägen i en stad i nordöstra Småland. Fastigheten, uppförd 1984, inrymmer 10 hyresgäster inom åkeri- eller närliggande verksamheter. Markyta är ca 5 ha och uthyrningsbar yta är ca 4 400 kvm. Bolaget ingår i en åkerigrupp i nordöstra Småland som är till försäljning och som tillsammans omsätter över 120 mkr.

Ekonomi

Intäkter:

10 000 000 kr


Utförande

Bransch:

Transportföretag

Verksamhet:

Fastigheten omfattar dels en kontorsdel i två plan med kontorsrum, konferensrum, arkiv, datarum, matsal och personalutrymmen och dels 12 ”skepp” med fullhöjdsportar. Här finns inrymt verkstad, tvätthall, blästerhall, lackeringsverkstad, garage, kontor och lager. Det finns även en äldre lada som iordningsställts och används för förvaring och lager. På fastigheten arrenderar också två bränslebolag ytor för tankanläggningar. Tvätthallen bedrivs i bolagets regi.

Resultat:

Vinst


Varför är detta en bra investering?

Fastigheten är väl anpassad till åkerier eller närliggande verksamheter, då det finns gott om uppställningsytor och bra tillgänglighet. Bra läge längs genomfartsväg. Goda möjligheter till vidareförädling med stora markytor som kan bebyggas ytterligare. Möjlighet för en köpare att förvärva hela företagsgruppen och få en stark lokal position med en total omsättning på över 120 mkr.


Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

Peter Henningsson

Peter Henningsson

peter.henningsson@swedbankff.se

073- VISA NR 073-380 07 65

Marknadsförs av Företagsförmedlingen (Swedbank)
ffkf.se

Intresseanmälan

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

När du skickar en intresseanmälan godkänner du vår personuppgiftspolicy.