Skriv ut

Skapa PDF

Utvecklingsbar åkerifastighet med stora markytor.

Fakta

Bransch: Transportföretag
Omsättning: 10 000 000 kr
Geografi: Ospecificerad ort

Information

Beskrivning

Bolaget äger en fastighet belägen i en stad i nordöstra Småland. Fastigheten, uppförd 1984, inrymmer 10 hyresgäster inom åkeri- eller närliggande verksamheter. Markyta är ca 5 ha och uthyrningsbar yta är ca 4 400 kvm. Bolaget ingår i en åkerigrupp i nordöstra Småland som är till försäljning och som tillsammans omsätter över 120 mkr.

Utförande

Bransch

Transportföretag

Verksamhet

Fastigheten omfattar dels en kontorsdel i två plan med kontorsrum, konferensrum, arkiv, datarum, matsal och personalutrymmen och dels 12 ”skepp” med fullhöjdsportar. Här finns inrymt verkstad, tvätthall, blästerhall, lackeringsverkstad, garage, kontor och lager. Det finns även en äldre lada som iordningsställts och används för förvaring och lager. På fastigheten arrenderar också två bränslebolag ytor för tankanläggningar. Tvätthallen bedrivs i bolagets regi.

Resultat

Vinst

Ekonomi

Omsättning

10 000 000 kr

Varför är detta en bra investering?

Fastigheten är väl anpassad till åkerier eller närliggande verksamheter, då det finns gott om uppställningsytor och bra tillgänglighet. Bra läge längs genomfartsväg. Goda möjligheter till vidareförädling med stora markytor som kan bebyggas ytterligare. Möjlighet för en köpare att förvärva hela företagsgruppen och få en stark lokal position med en total omsättning på över 120 mkr.

Länkar

Sökhjälp