S3420 | Ospecifierad ort

Favorit Dela

Tankserviceföretag med stark marknadsposition.

Beskrivning

Bolaget är ett genom åren stabilt tankserviceföretag som har en mycket stark lokal marknadsposition och är kända för sitt kunnande. Bolaget är nu inne i en expansiv fas och prognostiserad omsättning 14,9 mkr och EBITDA 3,9 mkr. Bolaget ingår i en åkerigrupp i nordöstra Småland som är till försäljning och som tillsammans omsätter över 120 mkr.

Ekonomi

Intäkter:

14 400 000 kr


Utförande

Bransch:

Tjänsteföretag

Verksamhet:

Bolaget har en lång historik och firade 50 år 2016. Bolagets verksamhet omfattar slamsugning, torrsugning, tankrengöring, tankbesiktningar, tryckning av vattenbrunnar och transport av farligt avfall. Verksamheten bedrivs i ändamålsenliga förhyrda lokaler i stad i nordöstra Småland. Fastigheten ägs av moderbolaget. Bolaget har en väl anpassad vagnpark. Under 2017-18 gör bolaget stora investeringar i ny kapacitet. Totalt har bolaget 11 anställda. Företagsledning och administration sköts på konsultbasis. Alla uppdrag förmedlas via speditör.

Resultat:

Vinst


Varför är detta en bra investering?

Bolag med mycket stark marknadsposition Välkonsoliderat bolag med stabil lönsamhet. Bolag med ändamålsenlig och modern fordonspark. Personalen har ett stort engagemang och hög kompetens. Möjlighet för en köpare att köpa hela företagsgruppen och få en stark lokal position med en total omsättning på ca 120 mkr.


Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

Peter Henningsson

Peter Henningsson

peter.henningsson@swedbankff.se

073- VISA NR 073-380 07 65

Marknadsförs av Företagsförmedlingen (Swedbank)
ffkf.se

Intresseanmälan

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

När du skickar en intresseanmälan godkänner du vår personuppgiftspolicy.