Skriv ut

Skapa PDF

Tillverkning av produkter för offentliga miljöer.

Fakta

Bransch: Tillverkande företag
Omsättning: 10 000 000 kr
Geografi: Ospecificerad ort

Information

Beskrivning

Bolagets verksamhet består av tillverkning av aluminium- och stålhallar för offentliga miljöer. Exempel på produkter är busskurar, rökhallar, hallar för cykelparkering vid arbetsplatser och tågstationer, kundvagnsparkeringar till flygplatser, tågstationer, köpcentran, tankstationer med flera. Arbetsprocessen inom verksamheten är relativt enkel och flexibel vilket innebär att Bolaget kan anpassa produkterna efter kundernas önskemål. Tiden mellan mottagen order till leverans är i genomsnitt till ca 4 veckor. Bolagets omsättning uppgick till ca 10 mkr per 2016 med ett mycket positivt resultat.

Utförande

Bransch

Tillverkande företag

Verksamhet

Bolaget har totalt ca 150 kunder men mellan 70% - 90% av tillverkningen utförs till en större kund. Bolaget är delaktig i produktutvecklingen genom att de konstruerat och tillverkat prototyper på nya produkter. Bolagets största leverantörer finns inom inköp av aluminium och stål. Dessa leverantörer varierar över tiden och styrs i princip endast av pris. Bolaget har en god tillväxtpotential som är möjlig att realisera med en begränsad egen försäljningsverksamhet. Då bolaget endast utnyttjar 20 – 25% av maskinkapaciteten kan en expansion ske utan betungande investeringskostnader i ny maskinpark.

Resultat

Vinst

Ekonomi

Omsättning

10 000 000 kr

Varför är detta en bra investering?

Bolagets produkter har en mycket hög kvalitet. Bolaget har en hög kundnöjdhet. Både maskinparken och produktionen är flexibel och är lätt att anpassa efter kundernas önskemål. Bolaget erbjuder hela produktionskedjan från till-verkning till målning. Det finns outnyttjad kapacitet i nuvarande verksamhet vilket ger möjlighet till expansion. Bolaget har ett gott renommé och starkt varumärke i branschen.

Länkar

Sökhjälp
Smygtitta