Skriv ut

Skapa PDF

Övrabyvägen, Söderåkra

söderåkra

Litet industriområde beläget nära bostäder.

Fakta

Typ av mark: Industritomt
Pris: 10 kr/m2 (plus avstyckningskostnad)
Tomtarea: 2 200 m²
Karta

Information

Beskrivning

Området består av sammanlagt ca 2200 kvm mark, men kan säljas i mindre, för ändamålet lämplig, storlek. Området är planlagt för småindustri. Exempel på sådan verksamheter är kylanläggningar, tryckerier, mindre träbearbetningsindustrier, maskintillverkning, större garage eller tvätteri mm. All verksamhet måste dock uppfylla lagstiftningens krav på buller, utsläpp, skyddsavstånd mm. Området kräver markberedning.

Storlek

2 200 m²

Ekonomi

Pris

10 kr/m2 (plus avstyckningskostnad)

Omgivning

Omgivning/natur

Nära bostäder och jordbruksmark

Företag i närheten

Söderåkra Bil & Traktor

Kommunikationer

E22

Länkar

Övrabyvägen
Sökhjälp