Bergkvaravägen 21

Industrimark 1 , Torsås
Spara Dela
Spara
Dela
Yta

30 000 m²

Pris

Tillträde

Beskrivning

  • Industritomt

Ca 30 000 kvm mark planlagd för industri men kan säljas i mindre, för ändamålet lämplig, storlek.

I området är alla typer av industriverksamhet tillåten enligt detaljplanen. All verksamhet måste dock uppfylla lagstiftningens krav på buller, utsläpp, skyddsavstånd mm. Området kräver markberedning.

Ekonomi

Prisinformation:

10 kr/m2 (plus avstyckningskostnad).

Omgivning

Omgivning/natur:

Industri, kontor och företagsverksamhet. Området gränsar till Bergkvaravägen som ansluter Torsås med Bergkvara från E22.

Företag i närheten:

Torsås företagscentrum, TBS Yard m fl

Kommunikationer

E22
Bergkvaravägen 21