Sjöhagen | Köping

Favorit Dela

Sjöhagsvägen

Enligt detaljplanen för Sjöhagen (Pl. 124) är användningen av de båda markområdena på den norra sidan av Sjöhagsvägen avsedda för oljeupplag.

Beskrivning

Det södra markområdet är ämnat för industri- och hamnändamål, lagerverksamhet. Den ånära marken tål inga större belstningar utan kräver förstärkningsåtgärder. En ängs- och våtmark "Norsa hagar" öster om oljehamnen kan påverka vilka slags verksamheter som kan etablera sig i områdena. Marken på den norra sidan av Sjöhagsvägen är kuperad. Trafik till området matas från Järnvägsgatan/Norsavägen via Sjöhagsvägen. Köpings kommun äger marken.
Visa hela beskrivningen

Kontaktuppgifter

MN

Mikael Norman

mikael.norman@koping.se

0221 VISA NR 0221-25245

Marknadsförs av Köpings kommun

Intresseanmälan

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

När du skickar en intresseanmälan godkänner du vår personuppgiftspolicy.

Sjöhagsvägen